Drillster Support & Info

Analyseer de moeilijkheidsgraad van je vragen

Hoe moeilijk of hoe makkelijk waren de vragen van een toets? De p-waarde van een vraag geeft hier inzage in. Van elke toets kun je een p-waarden rapport downloaden en de moeilijkheidsgraad van je vragen, dilemma's of casuïstiek analyseren.

Een lage p-waarde betekent dat maar weinig deelnemers de vraag correct beantwoord hebben. De vraag kan moeilijk zijn, maar mogelijk ook incorrect. Reden genoeg in ieder geval om de vraag nog eens onder de loep te nemen. Een hoge p-waarde betekent dat heel veel deelnemers de vraag correct beantwoord hebben. De deelnemers beheersen die vraag dus goed (of de vraag is makkelijk).

Een p-waarde tussen de 0,3 en 0,8 is optimaal. Het zoeken naar uitschieters binnen een toets kan waardevolle informatie opleveren. Als we ervan uitgaan dat een toets vragen bevat over hetzelfde onderwerp, dan dienen er geen grote uitschieters naar boven of naar onder te zijn.

Voor toetsen kan de p-waarde berekend worden over de antwoorden van alle deelnemers binnen een groep, maar ook over alle antwoorden van alle deelnemers binnen alle groepen die ooit eenzelfde toets hebben gemaakt.

 

iStock-518119836_600x300.png

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.