Drillster Support & Info

Het brein en Drillster: de kracht van spaced repetition

c700x420.jpg

Het klinkt eigenlijk heel logisch; wanneer je brein moeite moet doen om bepaalde kennis op te halen, is het leereffect krachtiger. Als je brein wordt uitgedaagd door een opgave of vraag, dan moeten je hersenen harder werken om specifieke informatie weer terug te vinden in het brein. Juist deze inspanning versterkt het leereffect. Dit is de kracht van spaced repetition, herhaling met steeds langere tussenpozen. 

Hoe werkt spaced repetition nu precies? 

In de jaren '70 is er veel onderzoek gedaan naar spaced repetition. In 1972 was de Duitse psycholoog Sebastian Leitner de eerste die een praktische toepassing ontwikkelde voor spaced repetition. Hij maakte de handcomputer: een systeem dat werkt met bakjes. Vragen die incorrect beantwoord worden, worden in een ander bakje geplaatst dan vragen die correct beantwoord worden. De vragen uit het bakje met incorrect beantwoorde vragen, worden daarna opnieuw herhaald. 

Wanneer er enige tijd verstrijkt tussen het moment waarop je lesstof voor het eerst ziet en het moment waarop je deze herhaalt,  dan is het vergeetproces al gestart. Hierdoor moet je brein aanzienlijk harder werken om de kennis weer op te halen dan wanneer je de lesstof direct herhaalt nadat je deze tot je genomen hebt. Hoe langer de verstreken periode, des te meer moeite je brein moet doen, en des te groter het leereffect. 

Hoe gebruikt Drillster spaced repetition? 

Drillster heeft een algoritme dat (equivalente) vragen na enige tijd herhaalt. Daarbij plaatsen we een steeds groter tijdsinterval tussen de herhaalmomenten. Het vergeetproces dat ons brein kenmerkt, start direct nadat je een vraag beantwoord hebt. Als er een steeds meer tijd verstrijkt tussen de herhaalmomenten, moet je brein dus meer moeite doen om een antwoord op de vraag te vinden en zal het leereffect sterker en duurzamer zijn. 

Anders dan ten tijde van Sebastian Leitner's handcomputer, kan de Drillster app exact het juiste moment berekenen waarop het nuttig is om specifieke lesstof te herhalen. De Drillster app stuurt je een notificatie, net voordat belangrijke kennis weg dreigt te zakken. 

Vervolgens werk je in je drill je kennis weer helemaal bij. Na verloop van tijd merk je dat de tijd tussen de notificaties steeds langer wordt. Je brein heeft optimaal gefunctioneerd, je hebt heel effectief geleerd. Je brein heeft de kennis opgeslagen in het lange termijn geheugen. Je plukt de vruchten van het effect van spaced repetition! 

ill_predictive_anlytics_ipad_landscape.jpg

Nu hoor ik je denken: "Hoe weet Drillster wanneer het nou specifiek voor mij nodig is om bij te spijkeren?" Hiervoor maakt Drillster gebruik van de kracht van vraag gestuurd, adaptief leren. Hier gaan we in de volgende blogs verder op in.

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk