Drillster Support & Info

Geavanceerde opties

Geavanceerde opties

Dit is een lijst met vragen over de geavanceerde opties bij het maken of wijzigen van een drill.

Fill-in-the-blank vraagstijl

Eén van de vraagstijlen die Drillster ondersteunt is de fill-in-the-blank. Hiervan kennen we twee opties:

  • fill-in-the-blank: open vragen
  • fill-in-the-blank: multiple choice. 

Om deze vraagsoort te gebruiken dien je: 

  1. in de vraag een placeholder op te nemen. De placeholder moet op de plaats staan waar het open antwoord of de multiple choice optie ingevuld moet worden. Gebruik dus geen lower case of puntjes om een open plaats in een zin te creëeren, maar plaats een placeholder door op het placeholder teken onderaan de box met de vraag te klikken. 

  2. het antwoord creëer je op dezelfde wijze als een open vraag of multiple choice vraag. Let op: als je een open vraag instelt, dan kun je via de arbiter (rules) kun je aangeven hoe Drillster een open vraag moet beoordelen. Als je die instelt, wordt het makkelijker om het door de deelnemer ingetypte antwoord goed te beoordelen (zie hieronder). 
  3. Als je de vraag nu opslaat, dan zal Drillster een blank tonen op de plaats van de placeholder in de vraag. 

 

 ARBITERS

arbiters.png 

Wat houdt de instelling 'standaard' in?

Het betreft hier een optie van een arbiter. Een arbiter is een regel waar Drillster rekening mee houdt bij het beoordelen of het ingetypte antwoord op een open vraag goed of fout is. Deze opties krijg je te zien wanneer je de antwoordkolom op 'alleen open vragen' zet.

'Standaard' betekent dat Drillster de ingetypte tekst vergelijkt met de tekst zoals die ingevoerd is. Daarbij worden extra spaties in de tekst niet meegerekend bij de beoordeling. Deze instelling is wel hoofdlettergevoelig. Tekst tussen vierkante haken wordt overgeslagen in de beoordeling.

Terug naar boven

 

Wat houdt de instelling 'streng' in?

Het betreft hier een optie van een arbiter. Een arbiter is een regel waar Drillster rekening mee houdt bij het beoordelen of het ingetypte antwoord op een open vraag goed of fout is. Deze opties krijg je te zien wanneer je de antwoordkolom op 'alleen open vragen' zet.

'Streng' betekent dat Drillster de ingetypte tekst vergelijkt met de tekst zoals die ingevoerd is, waarbij ook wordt gekeken of de leestekens, hoofdletters en kleine letters en spaties exact overeenkomen met hetgeen de auteur van de drill heeft ingevoerd.

Terug naar boven

 

Wat houdt de instelling 'hoofdletterongevoelig' in?

Het betreft hier een optie van een arbiter. Een arbiter is een regel waar Drillster rekening mee houdt bij het beoordelen of het ingetypte antwoord op een open vraag goed of fout is. Deze opties krijg je te zien wanneer je de antwoordkolom op 'alleen open vragen' zet.

'Hoofdletterongevoelig' betekent dat Drillster geen rekening houdt met hoofdletters of kleine letters bij het beoordelen of de vraag goed of fout is.

Terug naar boven

 

Wat houdt de instelling 'alleen tekst' in?

Het betreft hier een optie van een arbiter. Een arbiter is een regel waar Drillster rekening mee houdt bij het beoordelen of het ingetypte antwoord op een open vraag goed of fout is. Deze opties krijg je te zien wanneer je de antwoordkolom op 'alleen open vragen' zet.

'Alleen tekst' betekent dat Drillster alleen de ingevoerde tekst zal beoordelen. Ingevoerde cijfers en symbolen worden bij de beoordeling door Drillster niet meegerekend.

Terug naar boven

 

Wat houdt de instelling 'numeriek' in?

Het betreft hier een optie van een arbiter. Een arbiter is een regel waar Drillster rekening mee houdt bij het beoordelen of het ingetypte antwoord op een open vraag goed of fout is. Deze opties krijg je te zien wanneer je de antwoordkolom op 'alleen open vragen' zet.

'Numeriek' betekent dat alleen getallen ingevoerd kunnen worden bij het beantwoorden van de vraag. Alleen deze numerieke informatie wordt door Drillster ook meegenomen in de beoordeling of de vraag goed of fout is.

Terug naar boven

 

Wat houdt de instelling 'numeriek met 0,5% marge' in?

Het betreft hier een optie van een arbiter. Een arbiter is een regel waar Drillster rekening mee houdt bij het beoordelen of het ingetypte antwoord op een open vraag goed of fout is. Deze opties krijg je te zien wanneer je de antwoordkolom op 'alleen open vragen' zet.

'Numeriek' betekent dat alleen getallen ingevoerd kunnen worden bij het beantwoorden van de vraag. Alleen deze numerieke informatie wordt door Drillster ook meegenomen in de beoordeling of de vraag goed of fout is. De numerieke marge houdt in dat een antwoord een afwijking, naar boven en beneden, mag hebben van 0,5% van het exacte antwoord.

Terug naar boven

 

Wat houdt de instelling 'numeriek met 1% marge' in?

Het betreft hier een optie van een arbiter. Een arbiter is een regel waar Drillster rekening mee houdt bij het beoordelen of het ingetypte antwoord op een open vraag goed of fout is. Deze opties krijg je te zien wanneer je de antwoordkolom op 'alleen open vragen' zet.

'Numeriek' betekent dat alleen getallen ingevoerd kunnen worden bij het beantwoorden van de vraag. Alleen deze numerieke informatie wordt door Drillster ook meegenomen in de beoordeling of de vraag goed of fout is. De numerieke marge houdt in dat een antwoord een afwijking, naar boven en beneden, mag hebben van 1% van het exacte antwoord.

Terug naar boven

 

Wat houdt de instelling 'numeriek met 5% marge' in?

Het betreft hier een optie van een arbiter. Een arbiter is een regel waar Drillster rekening mee houdt bij het beoordelen of het ingetypte antwoord op een open vraag goed of fout is. Deze opties krijg je te zien wanneer je de antwoordkolom op 'alleen open vragen' zet.

'Numeriek' betekent dat alleen getallen ingevoerd kunnen worden bij het beantwoorden van de vraag. Alleen deze numerieke informatie wordt door Drillster ook meegenomen in de beoordeling of de vraag goed of fout is. De numerieke marge houdt in dat een antwoord een afwijking, naar boven en beneden, mag hebben van 5% van het exacte antwoord.

Terug naar boven

 

Wat houdt de instelling 'numeriek met 10% marge' in?

Het betreft hier een optie van een arbiter. Een arbiter is een regel waar Drillster rekening mee houdt bij het beoordelen of het ingetypte antwoord op een open vraag goed of fout is. Deze opties krijg je te zien wanneer je de antwoordkolom op 'alleen open vragen' zet.

'Numeriek' betekent dat alleen getallen ingevoerd kunnen worden bij het beantwoorden van de vraag. Alleen deze numerieke informatie wordt door Drillster ook meegenomen in de beoordeling of de vraag goed of fout is. De numerieke marge houdt in dat een antwoord een afwijking, naar boven en beneden, mag hebben van 10% van het exacte antwoord.

Terug naar boven

 

Wat houdt de instelling 'numeriek met 15% marge' in?

Het betreft hier een optie van een arbiter. Een arbiter is een regel waar Drillster rekening mee houdt bij het beoordelen of het ingetypte antwoord op een open vraag goed of fout is. Deze opties krijg je te zien wanneer je de antwoordkolom op 'alleen open vragen' zet.

'Numeriek' betekent dat alleen getallen ingevoerd kunnen worden bij het beantwoorden van de vraag. Alleen deze numerieke informatie wordt door Drillster ook meegenomen in de beoordeling of de vraag goed of fout is. De numerieke marge houdt in dat een antwoord een afwijking, naar boven en beneden, mag hebben van 15% van het exacte antwoord.

Terug naar boven

 

Wat houdt de instelling 'alleen trefwoorden' in?

Het betreft hier een optie van een arbiter. Een arbiter is een regel waar Drillster rekening mee houdt bij het beoordelen of het ingetypte antwoord op een open vraag goed of fout is. Deze opties krijg je te zien wanneer je de antwoordkolom op 'alleen open vragen' zet.

'Alleen trefwoorden' betekent dat Drillster bij de beoordeling van het antwoord alleen kijkt of de gebruiker in zijn antwoord de trefwoorden heeft opgenomen die de auteur van de drill heeft gemarkeerd bij het maken van de drill. De tekst die de gebruiker heeft ingevoerd buiten de trefwoorden om, worden door Drillster niet meegenomen in de beoordeling van de vraag.

Terug naar boven

 

Wat houdt de instelling 'Duits' in?

Het betreft hier een optie van een arbiter. Een arbiter is een regel waar Drillster rekening mee houdt bij het beoordelen of het ingetypte antwoord op een open vraag goed of fout is. Deze opties krijg je te zien wanneer je de antwoordkolom op 'alleen open vragen' zet.

'Duits' betekent dat de tekst die ingetypt wordt, Duitse taal bevat. Als een gebruiker een apparaat gebruikt waar geen Duitse leestekens op gebruikt kunnen worden, dan zal Drillster ook de alternatieve schrijfwijze van de Duitse leestekens goedkeuren. Zo kan ‘ö’ dan ook worden geschreven als ‘oe’, ‘ü’ als ‘ue’ en ‘ß’ als ‘ss’, etc.

Terug naar boven

 

Wat houdt de instelling 'Frans' in?

Het betreft hier een optie van een arbiter. Een arbiter is een regel waar Drillster rekening mee houdt bij het beoordelen of het ingetypte antwoord op een open vraag goed of fout is. Deze opties krijg je te zien wanneer je de antwoordkolom op 'alleen open vragen' zet.

'Frans' betekent dat de tekst die ingetypt wordt, Franse taal bevat. Als een gebruiker een apparaat gebruikt waar geen Franse leestekens op gebruikt kunnen worden, dan zal Drillster ook de alternatieve schrijfwijze van de Franse leestekens ondersteunen. Zo kan het woord ‘cœur’ ook worden geschreven als ‘coeur’.

Terug naar boven

 

Wat houdt de instelling 'negeer accenten' in?

Het betreft hier een optie van een arbiter. Een arbiter is een regel waar Drillster rekening mee houdt bij het beoordelen of het ingetypte antwoord op een open vraag goed of fout is. Deze opties krijg je te zien wanneer je de antwoordkolom op 'alleen open vragen' zet.

In dit geval betekent 'negeer accenten' dat het verkeerd gebruik van accenten niet meetelt bij het geven van het goede antwoord. 

Terug naar boven

 

Wat houdt de instelling 'negeer accenten en hoofdletters' in?

Het betreft hier een optie van een arbiter. Een arbiter is een regel waar Drillster rekening mee houdt bij het beoordelen of het ingetypte antwoord op een open vraag goed of fout is. Deze opties krijg je te zien wanneer je de antwoordkolom op 'alleen open vragen' zet.

In dit geval betekent 'negeer accenten en hoofdletters' dat het verkeerd gebruik van accenten of hoofdletters niet meetelt bij het geven van het goede antwoord. 

Terug naar boven

 

Wat houdt de instelling 'rōmaji' in?

Het betreft hier een optie van een arbiter. Een arbiter is een regel waar Drillster rekening mee houdt bij het beoordelen of het ingetypte antwoord op een open vraag goed of fout is. Deze opties krijg je te zien wanneer je de antwoordkolom op 'alleen open vragen' zet.

'Rōmaji' betekent dat de tekst die ingetypt wordt, geromaniseerde Japanse taal bevat. Bij de beoordeling van het antwoord houdt Drillster rekening met de regels voor geromaniseerde Japanse tekst.

Terug naar boven

 

Wat houdt de instelling 'muziek' in?

Het betreft hier een optie van een arbiter. Een arbiter is een regel waar Drillster rekening mee houdt bij het beoordelen of het ingetypte antwoord op een open vraag goed of fout is. Deze opties krijg je te zien wanneer je de antwoordkolom op 'alleen open vragen' zet.

'Muziek' houdt in dit geval in dat de drill kruis- en moltekens (♯ en ♭) bevat. Bij open vragen mogen deze tekens ook worden ingetypt als '#' en 'b'.

Terug naar boven

 

Wat houdt de instelling 'ten minste 95% correct' in?

Het betreft hier een optie van een arbiter. Een arbiter is een regel waar Drillster rekening mee houdt bij het beoordelen of het ingetypte antwoord op een open vraag goed of fout is. Deze opties krijg je te zien wanneer je de antwoordkolom op 'alleen open vragen' zet.

'Ten minste 95% correct' houdt in het dat het gegeven antwoord voor 95% correct moet zijn wil het antwoord goed gerekend worden.

Terug naar boven

 

Wat houdt de instelling 'negeer eind-punt' in?

Het betreft hier een optie van een arbiter. Een arbiter is een regel waar Drillster rekening mee houdt bij het beoordelen of het ingetypte antwoord op een open vraag goed of fout is. Deze opties krijg je te zien wanneer je de antwoordkolom op 'alleen open vragen' zet.

De instelling 'negeer eind-punt' betekent dat Drillster het antwoord goed zal rekenen als er geen punt wordt gebruikt aan het eind van de zin.

Terug naar boven

 

Wat houdt de instelling 'altijd correct' in?

Het betreft hier een optie van een arbiter. Een arbiter is een regel waar Drillster rekening mee houdt bij het beoordelen of het ingetypte antwoord op een open vraag goed of fout is. Deze opties krijg je te zien wanneer je de antwoordkolom op 'alleen open vragen' zet.

De instelling 'altijd correct' betekent dat Drillster elk antwoord goed zal rekenen. 

Terug naar boven

 

Wat houdt de instelling 'enkel antwoord gevraagd' in?

Het betreft hier een instelling voor hoeveel antwoordmogelijkheden er bij een vraag gegeven kunnen worden.

'Enkel antwoord' betekent dat bij de beoordeling slechts één antwoord gegeven moet worden. Ook als er meerdere juiste antwoordmogelijkheden zijn, wordt het geven van één correct antwoord al goed gerekend door Drillster.

Terug naar boven

 

Wat houdt de instelling 'antwoordverzameling gevraagd' in?

Het betreft hier een instelling voor hoeveel antwoordmogelijkheden er bij een vraag gegeven kunnen worden.

'Antwoordverzameling gevraagd' betekent dat alle door de auteur ingevoerde correcte antwoorden door de gebruiker geselecteerd of ingetypt moeten worden om de vraag goed te rekenen. De volgorde waarin de antwoorden worden geselecteerd of ingetypt, is niet belangrijk.

 

Terug naar boven

 

Wat houdt de instelling 'antwoordreeks gevraagd' in?

Het betreft hier een instelling voor hoeveel antwoordmogelijkheden er bij een vraag gegeven kunnen worden.

'Antwoordreeks gevraagd' betekent dat alle door de auteur ingevoerde correcte antwoorden door de gebruiker geselecteerd of ingetypt moeten worden en dat deze antwoorden tevens in de juiste volgorde moeten worden gezet, om de vraag goed te rekenen.

 

Terug naar boven

 

Ik heb 'iedere vraagstijl' gekozen, maar Drillster oefent alleen met meerkeuzevragen. Hoe komt dat?

'Iedere vraagstijl' betekent dat de gebruiker kan kiezen om de oefening met meerkeuzevragen of open vragen te maken. Drillster start een oefening altijd met multiple choice vragen.

Klik op 'instellingen' rechts van de oefening. Drillster laat nu een scherm zien waarin de oefenstijl aangepast kan worden van meerkeuzevragen naar open vragen.

Terug naar boven

 

Kan ik verschillende arbiters in een drill instellen?

Ja, per vraag kan je een verschillende arbiter instellen.  

Terug naar boven

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.