Drillster Support & Info

Cursussen

Cursussen

Dit is een lijst van vragen over het maken van cursussen.

 

Wat is een cursus?

Een cursus is een groepering van meerdere oefeningen. Oefeningen die gezamenlijk een afgeronde eenheid binnen een training of opleiding vormen, kunnen worden samengevoegd tot een cursus.

Terug naar boven

 

Hoe maak ik een nieuwe cursus?

Het maken van een cursus is mogelijk met een business- of onderwijslicentie en met een premiumaccount. Links in de navigatie staat dan de keuzemogelijkheid ‘Mijn cursussen’. Zie verder onze pagina over het maken van een cursus.

Terug naar boven

 

Hoe kan ik een drill aan een cursus toevoegen?

Ga naar ‘Repertoire’ en zoek de drill die je wilt toevoegen. Klik achter de drill op de drie blauwe puntjes; 'acties'. Kies de optie ‘Aan cursus toevoegen’.

Wil je meerdere drills tegelijk toevoegen aan een cursus? Vink in je repertoire alle selectievakjes aan van de drills die je wilt toevoegen. Ga naar het drop-downmenu 'Acties' boven de drills en kies ‘Voeg toe aan cursus’.

Terug naar boven

 

Hoe kan ik een drill uit een cursus verwijderen?

De mogelijkheid om drills samen te voegen tot een cursus is alleen toegankelijk voor premiumaccount houders en licentiehouders.

Alleen de beheerder van een cursus heeft rechten om een drill uit een cursus te verwijderen. Ga naar 'Mijn cursussen' (links in de navigatie) en klik op de cursus waar de drill(s) uit verwijderd moet(en) worden. Voor het verwijderen van een individuele drill uit een cursus kun je eenvoudig op de knop 'ontkoppelen' drukken. Na het bevestigen van het ontkoppelen is de drill uit de cursus verwijderd. De drill staat nog wel steeds in je repertoire. Als je meerdere drills tegelijkertijd uit je repertoire wilt verwijderen, vink je de drills aan die je wilt verwijderen en selecteer je vervolgens de functie 'ontkoppelen' in het drop-downmenu 'Acties' dat je bovenaan de lijst met drills in de cursus ziet staan.

Indien een drill die onderdeel uitmaakt van een cursus waaraan leerdoelen zijn gekoppeld of waarmee een toets gedefinieerd is, dient eerst het leerdoel verwijderd te worden of de toets verwijderd te worden, voordat de drill uit de cursus verwijderd kan worden. Zie hiervoor de FAQ's over het verwijderen van een leerdoel of het verwijderen van een toets. Indien een drill nog niet uit een cursus verwijderd kan worden, dan zal Drillster hierover een melding geven. Volg de instructies in de melding op.

Terug naar boven

 

Kan ik de volgorde van de drills binnen een cursus wijzigen?

Het is mogelijk om de volgorde van de drills te wijzigen. Ga naar ‘Mijn cursussen’ en klik op de cursus waarin de drills zitten waarvan je de volgorde wilt wijzigen. Achter elke drill staat de knop ‘ontkoppelen’ met daarachter een drop-downmenu. Klik daarop. Drillster laat zien dat je de drill omhoog, omlaag, als eerste of als laatste kunt plaatsen.

Terug naar boven

 

Hoe wijzig ik de naam van een cursus?

Klik op 'Mijn cursussen' en vervolgens op de naam van de cursus die je wilt wijzigen. Rechts wordt een overzicht getoond van de cursus details en je kunt daar de naam van de cursus wijzigen.

Terug naar boven

 

Kan ik voor een cursus leerdoelen bepalen?

Als je een business- of onderwijslicentie of een premiumaccount hebt, kun je leerdoelen stellen voor een cursus.

Het instellen van een leerdoel voor een cursus gaat op dezelfde manier als het instellen van een leerdoel voor een drill. Ga naar 'Groepen', vink de cursus(sen) aan en in het drop-downmenu aan de bovenzijde van de pagina kies je 'Leerdoel definiëren'. Zie ook onze speciale pagina over het definiëren van leerdoelen.

Terug naar boven

 

Hoe voeg ik gebruikers toe aan mijn cursus?

Ga naar 'Groepen', links in beeld. Kies vervolgens rechts in beeld de optie 'Nieuwe gebruiker toevoegen'. Er verschijnt een overzicht van alle gebruikers. Vink alle selectievakjes aan van de gebruikers die je wilt toevoegen. Kies in het drop-downmenu boven de lijst met gebruikers de optie 'Aan groep toevoegen'. Drillster voegt nu alle geselecteerde gebruikers toe aan de groep.

Terug naar boven

 

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk