Drillster Support & Info

Vraagvarianten

Vraagvarianten

Dit is een lijst met vragen over de functionaliteit vraagvarianten:

 

Wat is een vraagvariant?

Een vraagvariant is een andere verschijningsvorm van een vraag die hetzelfde kenniselement overhoort. Varianten van dezelfde vraag kunnen geheel verschillend zijn, maar toch hetzelfde kenniselement overhoren.

Bijvoorbeeld: dezelfde berekeningsvraag, maar dan met andere getallen. Of: dezelfde grammaticaregel, maar dan in een andere zin. Of: dezelfde hygiëne regels, maar dan in een andere casus.

 

Terug naar boven

 

Wat doet Drillster met vraagvarianten?

Drillster herhaalt vragen en opdrachten. Hiermee wordt kennis geborgd en onderhouden. Een vraag wordt letterlijk herhaald, tenzij er vraagvarianten van deze vraag opgenomen zijn in de drill.

Terug naar boven

 

Wat is de didactische waarde van de vraagvarianten?

Naast feitelijke kennis zal Drillster ook makkelijker ingezet kunnen worden voor het toepassen van kennis. Voorbeelden zijn het toepassen van kennis in een casus of rekenopgave, het kunnen toepassen van grammaticaregels in een taaloefening, het kunnen toepassen van het juiste gedrag bij casuïstiek over thema’s als veiligheid, hygiëne of integriteit.

Het Drillster algoritme blijft ongewijzigd. Dat betekent dat vragen een gelijk aantal keren herhaald worden indien een deelnemer een vraag correct of incorrect beantwoordt. Indien er voldoende varianten van een vraag zijn, zal nooit dezelfde vraagvariant getoond worden, maar telkens een andere.

Terug naar boven

 

Is letterlijke herhaling hiermee verleden tijd?

Hoe meer varianten er van iedere vraag worden gemaakt, hoe kleiner de kans op letterlijke herhaling. Drills zijn in principe nooit 'af', dus over langere tijd gezien bestaat er altijd de kans op letterlijke herhaling. Het is dus aan de auteur van een drill in hoeverre het wenselijk is om letterlijke herhaling te voorkomen.

Terug naar boven

 

Wat zijn de voorwaarden voor vraagvarianten?

Om de kwaliteit van de borging van kennis te garanderen, dienen vraagvarianten aan een aantal condities te voldoen:

  • Er is geen rangorde of verschil tussen de vraagvarianten. Drillster zal willekeurig vragen uit de varianten kiezen. Indien een vraagvariant al een keer gepresenteerd is, zal bij de herhaling zoveel mogelijk gekozen worden uit de overgebleven vraagvarianten. De mate van onvoorspelbaarheid is belangrijk om te kunnen garanderen dat kennis ook daadwerkelijk geborgd is en correct gememoriseerd wordt.
  • De feedback zou identiek moeten zijn voor alle vraagvarianten. Indien alle varianten van dezelfde vraag hetzelfde kenniselement overhoren, dan zou de feedback die bij de verschillende varianten gepresenteerd wordt, hetzelfde kunnen zijn. Drillster maakt mogelijk maken om feedback per vraagvariant te laten variëren, maar indien mogelijk raden wij aan de feedback zoveel mogelijk identiek te houden.
  • Indien er twee varianten van een vraag zijn, en een deelnemer heeft één van de vraagvarianten incorrect beantwoord, dan zal de vraag daarna nog herhaald worden, hetgeen inhoudt dat mogelijk één van de twee vraagvarianten exact herhaald zal worden. Indien er 3 of 4 varianten van dezelfde vraag zijn, dan zal de kans dat exact dezelfde vraagvariant herhaald wordt, al aanmerkelijk minder worden, tenzij deelnemers meerdere varianten van dezelfde vraag incorrect beantwoorden.
  • Door het opnemen van vraagvarianten zal het niet langer duren om voor een drill de 100% beheersing te halen. Alleen het aantal exact dezelfde herhalingen zal afnemen, niet het totale aantal vragen dat aan een deelnemer zal worden gepresenteerd alvorens deze het leerdoel of de 100% beheersing van de drill bereikt.
  • Vraagvarianten kunnen allerlei vormen aannemen. De ene variant kan bijvoorbeeld een multiple choice vraag zijn, de andere vraag een open vraag, een set- of serievraag of een hotspot vraag. Belangrijkste conditie blijft steeds het feit dat met alle vraagvarianten hetzelfde kenniselement wordt overhoord. Alleen dan kan Drillster de beheersing een correcte weergave geven van de werkelijke beheersing van de deelnemer over kenniselement van een specifieke vraag of drill.

Terug naar boven

 

Hoe kunnen vraagvarianten ingevoerd worden in mijn drill?

Vragen kunnen op de gebruikelijke wijze worden ingevoerd. Nadat de vragen ingevoerd zijn, kun je vragen die een variant van elkaar zijn, selecteren via de check box die voor elke vraag staat.

Als je de check-box aangevinkt hebt voor twee of meerdere vragen, dan zie je bovenaan de drill editor pagina een knop verschijnen waarmee gelijkwaardige vragen gebundeld kunnen worden. Deze vragen worden nu onder elkaar geplaatst binnen een box en daarmee zijn de vragen varianten van elkaar geworden.

Op dezelfde wijze kan een vraag ook weer als variant verwijderd worden door deze als 'niet gelijkwaardig' te selecteren. De vraag wordt niet verwijderd, maar wordt weer als losse vraag in de drill opgenomen.

mark_as_equivalent.png

Terug naar boven

 

Hebben vraagvarianten invloed op de score?

Varianten van dezelfde vraag worden gezamenlijk als een vraag behandeld bij het afhandelen van vragen.

Het is mogelijk om in een drill waarvoor deelnemers al een score hebben opgebouwd, vragen te koppelen. Hierbij zal voor de combinatie van gekoppelde vragen de gemiddelde score per gebruiker worden aangehouden. Aanvankelijk is er dus geen verschil in score na het koppelen van vragen. Echter, doordat er minder unieke kenniselementen overblijven zal de score bij het oefenen wel sneller stijgen.

Indien nieuwe varianten aan bestaande vragen worden toegevoegd en het aantal vragen blijft gelijk, dan zal dit geen impact hebben op de bestaande score van bestaande deelnemers aan de drill.

Terug naar boven

 

Zijn er restricties aan het aantal varianten per vraag?

Het is mogelijk om per vraag een onbeperkt aantal vraagvarianten op te nemen. Dit wordt mogelijk gemaakt in de drill-editor.

Terug naar boven

 

Kan ik vraagvarianten via de .csv template uploaden?

De template voor .csv upload is nog niet aangepast voor de vraagvarianten. Wel zal het initieel mogelijk worden om alle vragen als separate vragen in te laden via het csv-template en daarna de vraagvarianten via de drill-editor aan elkaar te koppelen.

Terug naar boven

 

Zie ik de vraagvarianten ook in de 'moeilijke/makkelijke vragen' rapportage?

Indien een vraag meerdere varianten heeft, dan zal alleen eerste vraag die in het blokje van varianten is opgenomen, getoond worden in de rapportage van moeilijke en makkelijke vragen. Omdat de varianten gelijke waarde hebben, geeft het tonen van deze ene vraag voldoende informatie om te weten welke kenniselementen goed of juist niet goed beheerst worden.

Terug naar boven

 

Hoe gaat Drillster om met vraagvarianten bij het definiëren van een toets?

Bij het samenstellen van een toets behandelt Drillster vraagvarianten als individuele vragen. Afhankelijk van de instellingen van de toetsmatrijs kan één of enkele van de vraagvarianten gepresenteerd worden.

Indien je wilt dat er slechts selectief bepaalde vragen voorkomen in de toets, dan stellen we voor om die vragen van een tag (trefwoord) te voorzien via de drill editor en deze tags te gebruiken bij het samenstellen van de toets via de toetsmatrijs.

Terug naar boven

 

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.