Drillster Support & Info

Maak je drills nog aantrekkelijker met vraagvarianten

Wat is een vraagvariant? 
Een vraagvariant is een andere verschijningsvorm van een vraag die hetzelfde kenniselement overhoort. Varianten van dezelfde vraag kunnen geheel verschillend zijn, maar toch hetzelfde kenniselement overhoren. 
 
Wat doet Drillster met vraagvarianten?
Drillster herhaalt vragen en opdrachten. Hiermee wordt kennis geborgd en onderhouden. Een vraag wordt letterlijk herhaald, tenzij er varianten van deze vraag opgenomen zijn in de drill. 
 
Wat is de didactische waarde van de vraagvarianten? 
Naast feitelijke kennis zal Drillster ook makkelijker ingezet kunnen worden voor het toepassen van kennis. Voorbeelden zijn het toepassen van kennis in een casus of rekenopgave, het kunnen toepassen van grammaticaregels in een taaloefening, het kunnen toepassen van toepassen van het juiste gedrag bij casuastiek over thema’s als veiligheid, hygiëne of integriteit. 
 
Hebben vraagvarianten invloed op mijn beheersingsscore?
Varianten van dezelfde vraag worden gezamenlijk als een vraag behandeld bij het afhandelen van vragen. 
 
Het is mogelijk om in een drill waarvoor deelnemers al een score hebben opgebouwd, vragen te koppelen. Indien dat leidt tot minder vragen in de drill, dan zal Drillster automatisch de score van de deelnemers herberekenen. Dit zal dan leiden tot een hoger percentage beheersing voor de deelnemers, immers, er zijn minder vragen in de drill. 
 
Indien nieuwe varianten aan bestaande vragen worden toegevoegd en het aantal vragen blijft gelijk, dan zal dit geen impact hebben op de bestaande score van bestaande deelnemers aan de drill.
 
Zijn er restricties aan het aantal varianten per vraag? 
Het is mogelijk om per vraag een onbeperkt aantal vraagvarianten op te nemen. Dit wordt mogelijk gemaakt in de drill editor. 
 
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk