Drillster Support & Info

Ontdek nieuwe manieren om je toetsdefinities te beheren

Drillster heeft het beheer van testdefinities verbeterd. De definities van toetsen en worden opgenomen in de nieuwe ‘Mijn toetsdefinities’ sectie. Vanuit dit repertoire voor toetsen kun je op zeer efficiënte wijze je toetsen en examens beheren. 
 
Deze verbeterde beheerfunctie verhoogt de efficiency waarmee toetsen aan meerdere groepen binnen een organisatie of school toegewezen kunnen worden. Het beheer van toetsen is nu in lijn gebracht met het beheer van drills, onze adaptieve oefeningen. Houders van een premium account of licentie kunnen in de ’Mijn toetsdefinities’ sectie hun toetsen inzien en beheren. 
 
 
De volgende functies kunnen vervolgens gestart worden.:
  • Het aanpassen van de instellingen van een toetsdefinitie.
  • Het verwijderen van een toetsdefinitie.
  • Het inzien van de geaggregeerde toetsresultaten. Als een toets deel uitmaakt van een of enkele groepen dan kunnen de geaggregeerde toetsresultaten via de ‘Mijn toetsdefinitie’ functie ingezien en gedownload worden. De resultaten van individuele of groepsdeelnemers kunnen nog steeds ingezien worden via de ‘Mijn groepen’ functie.
  • Het toewijzen aan een of enkele groepen.
  • Het toewijzen van een co-auteur. 
  • Het starten van een toets. De auteur van een toets kan zijn toets of examen op deze wijze zelf testen.  
  • Het opzetten van een anonieme of PIN-beveiligde toets of examen (toets waarbij geen Drillster account vereist is voor de kandidaten).
  • Het genereren van een SCORM-pakket voor toetsen die geen onderdeel uitmaken van een groep. Voor groepstoetsen kunnen de SCORM-pakketten nog steeds gedefinieerd worden via de groep waaraan de groepstoets toegewezen is.
 
Toetsdefinities kunnen nu eenvoudig in meerdere groepen geplaatst worden en zelfs gepubliceerd worden in de drill store. Groep specifieke instellingen kunnen ingesteld worden wanneer de toetsdefinitie aan een groep wordt gekoppeld. Voorbeelden van groep specifieke instellingen zijn de streefdatum waarop de toets door de kandidaat voltooid moet zijn of het aantal pogingen dat een kandidaat heeft om een toets of examen te maken. 
 
Drillster ondersteunt verschillende type toetsen en examens zoals statische toetsen, adaptieve toetsen, diagnostische toetsen, proefexamens en PIN-beveiligde examens. 
 
Iedereen die een Drillster account heeft, kan een toets maken. Om toetsdefinities beschikbaar te stellen aan andere gebrukers en om toetsresultaten in te zien, is een premium account of een licentie vereist. Bezoek onze website of neem contact met ons op voor meer informatie. 
 
 
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.