Drillster Support & Info

Belgische iPad school realizeert 13% hogere resultaten met Drillster

De Belgische iPad school Sint-Jozef Sint Pieter in Blankenberge realiseert 13% hogere studieresultaten sinds het in 2012 Drillster in gebruik nam. De Sint-Jozef Sint-Pieter school was in 2012 de eerste Belgische school die volledig digitaal onderwijs introduceerde. Drilster's digitale leer- en toetstool wordt al sinds het begin van de digitale revolutie binnen deze vooruitstrevende school gebruikt. 

Levenslang leren, leren binnen en buiten de school en leren leren zijn onderdelen van de visie van de Sint-Joze Sint-Pieter school. Drillster's leermethode sluit goed aan op deze visie en dat was de reden dat de school Drillster implementeerde voor de borging van kennis voor het basis en voortgezet onderwijs. Flip the classroom wordt actief gebruikt. Leerlingen bereiden hun lessen voor met Drillster. Toetsen worden afgenomen en adaptieve leeroefeningen zorgen ervoor dat iedere leerling een persoonlijk leerpad voorgeschoteld krijgt. 

De Sint-Jozef Sint-Pieter school heeft recentelijk de studieresultaten vergeleken die gerealiseerd worden sinds Drillster ingezet wordt. Een stijging van 13% is gemeten over de vakken en groepen waar Drillster actief wordt ingezet. Dirk Degrave, docent Nederlands en Geschiedenis, bevestigt dat de resultaten enorm verbeterd zijn sinds Drillster binnen en buiten het klaslokaal gebruikt wordt. 

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.