Drillster Support & Info

Wat herinner je je morgen nog van wat je vandaag leert?

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Wanneer we iemand's geschiktheid voor een functie beoordelen, dan kijken we doorgaans naar prestaties uit het verleden. Dat is niet erg logisch als de beoordeling met name gericht is op de toekomstige geschiktheid voor het uitoefenen van een specifieke functie. 
 
Drillster gebruikt predictive analytics om te berekenen hoe en wanneer kennis wegzakt als deze niet onderhouden wordt. Individuele gebruikers hebben continu inzage in hoe hun kennis over specifieke thema's door de tijd heen afneemt. 

Wat is de juiste tijd om een opfris training in te plannen? Beschikt een medewerker of student over de juiste kennis op enig moment in de toekomst? Drillster laat zien of je kennis op peil is voor het examen dat je over enkele maanden moet maken. Je ziet real time of je kennis toereikend zal zijn voor de taken die je over een half jaar moet uitvoeren. Managers en docenten kunnen zien wat het juiste moment is om een opfris training in te plannen. 
 
De unique inzage die Drillster geeft in de toekomstige beheersing resulteert in een hoger rendement op trainingen, lagere kosten en hogere motivatie van de cursisten of studenten. 
 

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.