Drillster Support & Info

Zorgpersoneel vakbekwaam door nieuwe manieren van training

De Nederlandse zorg verandert. Bekwaamheid van zorgverleners is vastgelegd in wetgeving. Medische handelingen dienen volgens een protocol uitgevoerd te worden en zorgautoriteiten kijken toe op naleving van de regelgeving. Zorgpersoneel wordt langs de meetlat gelegd. Hoe kan een zorginstelling op efficiënte manier kennis borgen en tegelijkertijd zowel het personeel als de autoriteiten tevreden houden? 
 
De continue opleiding van het zorgpersoneel wordt belangrijker terwijl budgetten onder druk staan. Zorgpersoneel heeft steeds minder tijd voor activiteiten buiten de feitelijk zorgtaken om. Dit roept om innovatievere manieren van opleiden. Gepersonaliseerd en effectiever leren is één van de oplossingen. 
 
De kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg wordt via wet- en regelgeving geregeld. Dit uit zich onder andere in de registratie van zorg professionals in het BIG register en het reguleren van voorbehouden en risicovolle handelingen, ook wel de voorbehouden handelingen genoemd. 
 
Centraal begrip in de regelgeving rondom voorbehouden handeling is de ‘bekwaamheid’ van  de zorgverlener. Deze moet over de juiste en actuele kennis, vaardigheden en attitude beschikken. De kennis wordt traditiegetrouw vaak in een opleiding of bijscholing verzorgt. Maar hoe kan een zorginstelling er zeker van zijn dat de kennis over de diverse voorbehouden handelingen altijd paraat is bij de zorgverlener? We weten immers dat kennis wegzakt als deze niet onderhouden wordt. 
 
De zorg verandert. Zorg wordt steeds vaker decentraal verleend. Toezicht op het correct uitvoeren van medische handelingen wordt daarmee moeilijker. Belemmerende factor is ook de tijd. Zorgverleners krijgen steeds minder tijd voor het verlenen van zorg. Het vrijplannen van personeel voor trainingen, wordt steeds lastiger omdat het direct impact heeft op de beschikbare zorgcapaciteit voor de patiënten. 
 
En dan is er nog het kostenaspect. Budgeten staan onder druk in de gezondheidszorg. Er is steeds minder geld voor het inzetten van dure trainingen of trainers. Dit staat haaks op de toenemende opleidingsbehoefte als gevolg van de wet- en regelgeving die van toepassing is op de zorgsector. 
 
Uitdagingen dus voor zowel de zorgsector als de opleidingenbranche. Een innovatieve oplossing wordt ondersteund door Drillster. Sinds 2011 biedt Drillster een adaptieve leertool aan die gepersonaliseerd leren mogelijk maakt. De dienst is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar de manier waarop mensen informatie memoriseren en vergeten. 
 
Drillster maakt kennis continu aantoonbaar. Door effectief en tijd en plaats onafhankelijk te leren, wordt tijd en geld bespaart. Gamification draagt bij aan meer engagement van het personeel. 
 
Hiermee raakt adaptief leren meerdere tendensen die in de zorgsector waarneembaar zijn. Nieuwsgierig wat gepersonaliseerd efficiënter leren voor uw instelling kan betekenen? We delen graag onze ervaringen met u. 

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk