Drillster Support & Info

Gamification: gamen of leren?

Het spelen van games is een universeel fenomeen dat geen rekening houdt met leeftijd, opleiding of achtergrond. Online gaming heeft het spelen van games een nog grotere boost gegeven. In het licht van deze populariteit verdiepen steeds meer bedrijven zich in de vraag hoe gaming toegepast kan worden in trainingsprogramma’s. Gamification wordt een  volwaardig onderdeel van de verantwoordelijkheid van de learning & development afdeling.
 
Gamification is toepassen van game elementen en technieken in gebieden waar deze oorspronkelijk niet voor bedoeld waren. Toegepast in het bedrijfsleven betekent dit dat de game op zichzelf niet het doel is, maar een middel om de motivatie van medewerkers te vergroten en hen beter te betrekken bij de trainingen (engagement). 
 
Drillster past diverse game elementen toe in haar adaptieve leer- en toetsprogramma. Dit uit zich bijvoorbeeld in het direct kunnen beïnvloeden van de score door het geven van goede of foute antwoorden, het scorebord en de leerdoelen (levels). Verschillende klant cases hebben inzicht gegeven in hoe deze spelelementen de betrokkenheid en motivatie van medewerkers kunnen verhogen en het rendement op een training kunnen vergroten. 
 
Drillster heeft deze expertise en ervaring  ingebracht in een publicatie die CrossKnowledge, business partner van Drillster, volgende week uitbrengt. In 10 Stappen om een Training succesvol te Gamificeren wordt uitgelegd gamification kan worden toegepast op een trainingsprogramma. 
 
Op donderdag 18 september zal Marco van Sterkenburg, CEO van Drillster, een webinar presenteren over dit onderwerp. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor de Franse  (14:00 – 15:00 uur) of een Engelse sessie(16:00 – 17:00 uur). 
 
 
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk