Drillster Support & Info

Language Partners toetst met Drillster

Language Partners biedt taaltrainingen in 52 talen aan voor het bedrijfsleven en de overheid. Om cursisten een taaltraining op het juiste niveau te bieden, is het belangrijk om exact het instapniveau van de cursist te kunnen vaststellen. Language Partners selecteerde de toetsfunctionaliteit van Drillster voor het meten van taalkennis volgens het Europees referentiekader. 
 
Het Europees referentiekader voor talen zorgt voor een objectieve normering van taalbeheersing. Vijf niveaus zorgen ervoor dat in alle Europese landen een objectief en unaniem oordeel gegeven kan worden van het werkelijke niveau waarop een medewerker of student een taal beheerst. Voor Language Partners is het goed kunnen meten van het instapniveau van de klant belangrijk voor het aanbieden van een passend lesprogramma. Voor bedrijven is het belangrijk dat een medewerker snel een nieuwe taal leert en deze in zijn werk kan gebruiken. 
LP.png 
Drillster biedt een online en mobiele tool waarmee sneller en makkelijker geleerd wordt en waarmee kennis getoetst wordt. Regelmatige herhaling van lesstof is belangrijk voor het echt onder de knie krijgen van de taal. Dit geldt voor vocabulaire, luistervaardigheid, maar ook voor het correct toepassen van grammaticaregels. Het op slimme manier herhalen van lesmateriaal zorgt ervoor dat cursisten meer leren in minder tijd.
 
Vóór een cursist aan een taaltraining kan beginnen die past bij zijn huidige niveau, wordt een diagnostische toets gemaakt. Hiervoor werkt Language Partners samen met Drillster. Met deze toets wordt een goed beeld gekregen van het algemene taalvaardigheidsniveau van een cursist. De toets is adaptief en selecteert sets van vragen op basis van de ingevoerde antwoorden op de voorafgaande vragen. Hierdoor krijgt elke  kandidaat een unieke set van vragen en niet uitsluitend vragen die te makkelijk of te moeilijk zijn. Op deze manier kan goed vastgesteld worden welke onderdelen van de taal nog onvoldoende beheerst worden. Tijdens de taaltraining kan dan verder  ingegaan worden op de verbeterpunten, onder meer met behulp van het digitale ondersteunende materiaal dat Language Partners inzet in haar taaltrainingen. 
 
Voor meer informatie over Language Partners:  www.languagepartners.nl
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk