Drillster Support & Info

Eenmalige leerdoelen

Een eenmalig leerdoel zorgt ervoor dat de deelnemers in de groep voor één of meerdere drills een beheersingniveau opbouwen voor de streefdatum. 

Eenmalige leerdoelen kunnen ingesteld worden vanuit het overzichtsscherm van de groep:

 • Ga via het menuscherm naar de groep. 
 • Selecteer één of meerdere drills via de check box die boven de naam en afbeelding van de drill staat.
 • Je ziet nu dat de optie 'definieer leerdoel' verschijnt. Klik daarop. 
 • Kies als type leerdoel: eenmalig.
 • Vervolgens kun je de details van het leerdoel invullen: 
  • het gewenste beheersingsniveau. Dit kan 100% zijn of een lager beheersingsniveau. Indien een drill veel vragen bevat, kan gekozen worden om met tussentijdse leerdoelen te werken. Er kan bijvoorbeeld voor gekozen worden om iedere week 25% beheersing toe te voegen. Voor de eerste week wordt dan een leerdoel van 25% gesteld, voor de tweede week 50% beheersing, enz. 
  • De streefdatum waarop de deelnemer het beheersingsniveau moet hebben. Let op: Drillster meet of de deelnemer het gewenste beheersingsniveau heeft op de streefdatum. Indien het leerdoel bereikt is voorafgaand aan de streefdatum en teruggezakt is, dan zal het leerdoel toch niet bereikt zijn. 
 • Vervolgens zijn een aantal notificaties in te stellen: 
  • opstart e-mail: dit is het e-mail bericht dat de deelnemers in de groep ontvangen als het leerdoel gesteld is. Door op de link in de e-mail te klikken, zullen zij direct naar de drill(s) gaan waar het leerdoel voor ingesteld is. 
  • 1ste herinnering: indien op 20% van de tijd tussen het stellen van het leerdoel en de streefdatum, de beheersing van een individuele deelnemer nog minder dan 25% van het leerdoel is, dan zal een eerste herinnering gestuurd worden. 
  • 2de herinnering: indien op 50% van de tijd tussen het stellen van het leerdoel en de streefdatum de beheersing van de individuele deelnemer nog minder dan 50% van het leerdoel is, dan zal een tweede herinnering gestuurd worden. 
  • 3de herinnering: indien op 75% van de tijd tussen het stellen van het leerdoel en de streefdatum de beheersing van de individuele deelnemer nog minder dan 75% van de streefdatum is, dan zal een derde herinnering gestuurd worden. 
 • Klik op 'Sla op' om het leerdoel op te slaan en te activeren. 

Eenmaal opgeslagen leerdoelen zijn in te zien, te wijzigen en te verwijderen via het tabje 'Leerdoelen' binnen de groep. 

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk