Drillster Support & Info

Permanente leerdoelen

Een permanent leerdoel zorgt ervoor dat de deelnemers in de groep voor één of meerdere drills een beheersingsniveau opbouwen voor de streefdatum en dat hun beheersingsniveau na de streefdatum op een minimaal niveau onderhouden blijft. 

Een permanent leerdoel is het mechanisme dat zorgt voor permanente kennis en awareness doordat individuele deelnemers een notificatie ontvangen om  hun kennis bij te spijkeren, net voordat deze kennis onder een vooraf ingesteld minimaal niveau dreigt te zakken. 

Learning_objectives_final1.png

 

Define_learning_objectives_final2.png

Permanente leerdoelen kunnen ingesteld worden vanuit het overzichtsscherm van de groep:

 • Ga via het menuscherm naar de groep. 
 • Selecteer één of meerdere drills via de check box die boven de naam en afbeelding van de drill staat.
 • Je ziet nu dat de optie 'definieer leerdoel' verschijnt. Klik daarop. 
 • Selecteer als type leerdoel: permanent.

Details leerdoel invullen

  • het gewenste beheersingsniveau. Dit kan 100% zijn of een lager beheersingsniveau. Indien een drill veel vragen bevat, kan gekozen worden om met tussentijdse leerdoelen te werken. Er kan bijvoorbeeld voor gekozen worden om iedere week 25% beheersing toe te voegen. Voor de eerste week wordt dan een leerdoel van 25% gesteld, voor de tweede week 50% beheersing, enz. 
  • Het dalend minimum: dit is het beheersingsniveau waar de score naar terug kan lopen, zonder dat het leerdoel niet meer gerealiseerd is. Als het leerdoel 100% was, dan zou het dalend minimum bijvoorbeeld 60% of 70% kunnen zijn. 
  • Indien de beheersing van een individuele deelnemer onder de waarde van het dalend minimum zakt, zal Drillster rapporteren dat het leerdoel niet langer gerealiseerd is, en zal een notificatie naar de gebruiker gestuurd kunnen worden. 
  • Evaluatie: Gelijk voor alle groepsleden (A), gebruik deze optie als iedereen in de groep op hetzelfde moment begint. Of, Per individueel groepslid (B), indien deelnemers in de loop van de tijd aan de groep worden toegevoegd gedurende het jaar. De start van het leerdoel is dan gerelateerd aan de datum van toetreding tot de groep.
  • (A) Gelijk voor alle groepsleden, vul in: De peildatum waarop de deelnemer het beheersingsniveau voor de eerste keer bereikt moet hebben. Let op: Drillster meet of de deelnemer het gewenste beheersingsniveau heeft voor de peildatum. Het leerdoel kan nadien al iets teruggezakt zijn om toch het leerdoel bereikt te hebben.
  • Vul in: de studie startdatum, de datum waarop Drillster begint met controleren op de score van de deelnemer en kijkt of het gewenste niveau gehaald gaat worden voor de peildatum.
  • (B) Per individueel groepslid, vul in: de geschatte leerduur. Dit is het tijdsbestek wat de deelnemer krijgt om tot het gewenste score te komen. Elke deelnemer krijgt bijvoorbeeld 30 dagen om the gewenste kennis op te bouwen. (Dit geldt voor een permanent en eenmalig leerdoel). De geschatte leerduur is in te stellen op de volgende manier:
   - 1 maanden
   - 5 maanden 2 weken
   - 3 maanden 1 weken 4 dagen
   - Dus gebruik altijd het meervoud, ook al wil je maar 1 maand(en) doen
   - Als je GEEN gebruik maakt van de Drillster API, selecteer dan de 'Relatief aan toetredingsdatum' optie.
   - Als je wel gebruik maakt van de Drillster API, selecteer dan de 'Bestuurd via API-integratie' optie.

Notificaties leerdoel instellen

  • opstart e-mail: dit is het e-mail bericht dat de deelnemers in de groep ontvangen als het leerdoel gesteld is. Door op de link in de e-mail te klikken, zullen zij direct naar de drill(s) gaan waar het leerdoel voor ingesteld is. 
  • 1ste herinnering: indien op 25% van de tijd tussen het stellen van het leerdoel en de streefdatum, de beheersing van een individuele deelnemer nog minder dan 25% van het leerdoel is, dan zal een eerste herinnering gestuurd worden. 
  • 2de herinnering: indien op 50% van de tijd tussen het stellen van het leerdoel en de streefdatum de beheersing van de individuele deelnemer nog minder dan 50% van het leerdoel is, dan zal een tweede herinnering gestuurd worden. 
  • 3de herinnering: indien op 75% van de tijd tussen het stellen van het leerdoel en de streefdatum de beheersing van de individuele deelnemer nog minder dan 75% van de streefdatum is, dan zal een derde herinnering gestuurd worden. 
  • Indien de beheersing van een individuele medewerker na het behalen van het leerdoel wegzakt onder het dalend minimum, dan zal te allen tijde een notificatie worden verstuurd. Deze notificatie zal eenmalige gestuurd worden. 
 • Klik op 'Sla op' om het leerdoel op te slaan en te activeren. 

Eenmaal opgeslagen leerdoelen zijn in te zien, te wijzigen en te verwijderen via het tabje 'Leerdoelen' binnen de groep. 

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.