Drillster Support & Info

Evaluatie van leerdoelen

Leerdoelen worden geëvalueerd nadat de streefdatum verstreken is. Drillster zal dan zowel voor het eenmalige als het permanente leerdoelen laten zien of het leerdoel bereikt is of niet: 

  • Bij het eenmalig leerdoel zal de waarde van de evaluatie (wel gerealiseerd danwel niet gerealiseerd) nooit meer wijzigen. 
  • Bij een permanent leerdoel kan de waarde van de evaluatie (wel gerealiseerd danwel niet gerealiseerd) wel wijzigen. Als de beheersing van de individuele deelnemer terugzakt onder de waarde van het dalend minimum dan zal de evaluatie van het leerdoel wijzigen van 'wel gerealiseerd' naar 'niet (meer) gerealiseerd. 

Via het groepenscherm bij leerdoelen is gemakkelijk te zien hoeveel mensen het leerdoel hebben gehaald en wie er op schema ligt.

Objective_results___Drillster.png

Rapportage over de evaluatie van het leerdoel is te verkrijgen:

  • op het scherm. Als in het overzichtsscherm van een groep op het leerdoel geklikt wordt, dan zal Drillster in het overzichsscherm door de kleuren rood en groen laten zien of een leerdoel door een deelnemer wel (groen) of niet (rood) gerealiseerd is. 
  • Download: indien via het groeps download scherm gekozen wordt voor het 'beheersing' rapport, dan zal dit rapport een kolom voor het behalen van het leerdoel bevatten. 

 

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.