Drillster Support & Info

Wetenschappelijke onderbouwing

Wetenschappelijke onderbouwing

Met Drillster leer je op een makkelijke manier, je leert sneller en je onthoudt langer wat je hebt geleerd, dan wanneer je gewone leermethoden gebruikt. Dit komt dat wetenschappelijk bewezen is dat leren, op de manier zoals Drillster dat doet, zorgt voor hogere cijfers en langer onthouden.

Hoe werkt het menselijk geheugen?

Er is veel wetenschappelijk onderzoek verricht naar de werking van het menselijk brein. Herman Ebbinghaus (1885) vond wetenschappelijk bewijs voor de leercurve, die ook wel de 'vergeetcurve' wordt genoemd. Indien je lesstof leert, maar dit daarna niet meer herhaalt of oefent, zal kennis wegzakken. In de eerste periode gaat dit heel snel en na een aantal herhalingen gaat dit langzamer.

Als je vandaag een video bekijkt of een artikel of lesboek doorleest, en vervolgens niets meer met deze stof doet, dan ben je binnen 1 week 80% tot 90% van de stof weer vergeten.

Herhaling

Herhaling van lesstof blijkt de enige echte remedie tegen het vergeten. Paul Pimsleur (1967) stelde vast dat je het beste kan herhalen als de kans op het herinneren van de stof nog minimaal 60% is.

Ook stelde Pimsleur dat als bij de herhaling items goed zijn herinnerend, deze de keer daarna minder snel herhaald hoeven te worden. Hierdoor wordt uiteindelijk beter geleerd. Dit principe is in later onderzoek ook vastgesteld door Thomas Landauer en Rober Bjork (1978).

De kracht van herhaling
De Duitse psycholoog Sebastian Leitner (1972) heeft als eerste een praktische toepassing van de theorie van herhaling, met steeds grotere tussenposen, ontwikkeld. Hij ontwikkelde de 'hand computer'. In dit systeem worden items die goed worden beantwoord minder vaak, en items die fout worden beantwoord vaker herhaald.

Leitner heeft wetenschappelijk aangetoond dat stof sneller en duurzamer wordt opgenomen wanneer de te leren stof in behapbare delen wordt geleerd. Als bijvoorbeeld honderd Engelse woorden moeten worden geleerd kan dit het beste worden verdeeld in delen van steeds tien woorden.

Naast het ontwikkelen van de handcomputer, ontdekte Leitner ook dat mensen meer onthouden wanneer zij de lesstof op verschillende fysieke locaties bestuderen. Later is wetenschappelijk aangetoond dat dit kwam doordat onze hersenen achtergrondgeluid (bv. het tikken van een klok) gebruiken om een bekend (bv. een vraag of een rekenopgave) en een onbekend element (bv. het antwoord of de oplossing) aan elkaar te koppelen. Indien het tikken niet meer aanwezig is, zal ons brein het bekende en het onbekende element niet automatisch meer kunnen koppelen. Dit kunnen we ervaren als een black-out tijdens een toets of examen.

Het plaats- en tijdonafhankelijk leren en het slim herhalen van lesstof door de tijd heen, wordt in de wetenschap het 'Leitner Systeem' genoemd. Drillster heeft het Leitner systeem gedigitaliseerd en verbeterd. De moderne technologie heeft het mogelijk gemaakt het mechanisme wat hierboven is beschreven nog verder te perfectioneren. Hieruit is het Drillster-algoritme voortgekomen.


Hoe werkt Drillster?

Drillster onthoudt voor elke individuele gebruiker:

 • Welke stof iemand al eens gezien heeft, en dus heeft kunnen memoriseren;
 • Welke elementen iemand goed of fout beantwoord heeft;
 • Wanneer iemand voor het laatst bepaalde stof geleerd heeft.

Aan de hand van deze informatie bepaalt Drillster de optimale volgorde en frequentie van de te leren items voor iedere individuele gebruiker. Hierdoor leert de iemand méér in minder tijd én wordt het geleerde langer onthouden.


De elementen van het Leitner Systeem die zijn verwerkt in Drillster:

 • Elementen die fout worden beantwoord zullen vaker worden herhaald dan elementen die correct worden beantwoord;
 • Na het overhoren van een klein aantal items presenteert Drillster telkens een aantal nieuwe items. Drillster presenteert, leert en toetst kennis in behapbare delen;
 • Met Drillster wordt plaats- en tijdonafhankelijk geleerd. Drillster is 'cloud learning'. De lesstof kan via elke PC, laptop, smart phone en tablet geoefend en geleerd worden, wat het beklijven van de lesstof zal bevorderen;
 • Indien iemand langere tijd bepaalde lesstof niet ingezien heeft, zal Drillster controleren of de stof nog steeds wordt beheerst. Indien dat niet zo blijkt te zijn, wordt de lesstof herhaald.
 • Drillster stuurt gebruikers een notificatie wanneer de lesstof nog redelijk beheerst wordt. Het bijspijkeren van kennis kan dan relatief snel en efficiënt gedaan worden. Het vergeten wordt immers voorkomen.

Andere elementen van Drillster die wetenschappelijk onderbouwd zijn:

 • Drillster geeft direct feedback over goede en foute antwoorden. Bij directe feedback zal het menselijk brein deze informatie beter verwerken, dan wanneer de feedback over het goed of fout hebben van een antwoord pas enige tijd later gegeven wordt, zoals bij een klassikale toets;
 • Op basis van alle informatie die Drillster verzamelt, kan een zeer nauwkeurige weergave worden berekend van de werkelijke beheersing van de desbetreffende lesstof. Onderzoek heeft aangetoond dat Drillster een zeer grote voorspellende waarde heeft: de score van Drillster op de avond voorafgaand aan een toets of examen, komt zeer nauwkeurig overeen met het cijfer dat gehaald werd voor de toets of het examen;
 • Tevens kan met de opgebouwde data berekend worden hoe snel de opgedane kennis wegzakt wanneer deze niet wordt onderhouden. Dit wordt gedaan met behulp van de Leercurve van Herman Ebbinghaus. Hiermee kunnen zowel gebruikers als managers of docenten zeer betrouwbare informatie krijgen van toekomstige beheersing van kennis. Deze informatie kan gebruikt worden voor het efficiënt inplannen van leeractiviteiten. Lesstof wordt alleen herhaald als blijkt dat, dat ook daadwerkelijk nodig is. Geen andere leerprogramma’s bieden deze ingenieuze mogelijkheid;
 • Indien direct een beloning gegeven wordt voor het correct memoriseren van informatie, zal ons brein ook harder zijn best doen om informatie correct te onthouden. Het zien toenemen van de score tijdens het leren met Drillster bevordert dus dit positieve leerproces.

 

Conclusie

Leitner berekende dat door slim te leren tussen de 20% en 40% tijdwinst behaald kan worden door het, op een juiste manier, herhalen van de te leren items. Daarnaast toonde Leitner aan dat lesstof door de tijd heen actueel gehouden kan worden door het te herhalen, net voordat de lesstof weer vergeten werd.

Onderzoek door gebruikers leerde dat de inzet van Drillster ook leidde tot 30% tot 40% tijdwinst. Ook bleken cursisten die met Drillster gestudeerd hadden, 10% tot 15% hogere cijfers voor toetsen en examens te halen.

Drillster heeft het Leitner Systeem gedigitaliseerd en verder verbeterd. Met name de unieke manier van berekenen van de score die de werkelijke beheersing van een gebruiker weergeeft, is een zeer waardevolle didactische toevoeging. De score die Drillster weergeeft, heeft een bewezen voorspellende waarde. Het beheersingspercentage dat Drillster weergeeft op de dag van de toets komt heel nauwkeurig overeen met het cijfer dat een cursist voor een toets of examen haalt.

Nog eenvoudiger is om dit allemaal zelf te ervaren als je nu inlogt op www.drillster.com. Makkelijk leren, beter onthouden, betere studieresultaten, en hogere cijfers. Voor elk type lesstof, op elke plaats en elk moment.

 

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.