Drillster Support & Info

Leren met Drillster

Leren met Drillster

Dit is een lijst met vragen over Drillster’s leeralgoritme.

 

Wat houdt het percentage in, dat zichtbaar is tijdens het maken van een drill?

Het percentage dat Drillster laat zien geeft je beheersing van de desbetreffende drill weer. Beantwoord je alle vragen binnen een drill minimaal twee keer goed zonder onderbreking, dan haal je uiteindelijk een score van 100%. Dit betekent dat je de drill dan volledig beheerst. Een drill is niet hetzelfde als een toets, de opbouw van het beheersingspercentage loopt dus niet synchroon met het aantal correct beantwoorde vragen. 

Drillster houdt rekening met hoe vaak een bepaalde vraag of vraagvariant als eens gepresenteerd is, of deze toen goed of fout beantwoord is en hoe lang het geleden is dat een bepaalde vraag of vraagvariant voor het laatst is beantwoord. 

Als je de drill niet onderhoudt zakt dat percentage langzaam. Drillster heeft een algoritme, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, dat berekent hoe en wanneer kennis wegzakt als deze niet onderhouden wordt. Door de drill opnieuw te starten, kun je de beheersing verbeteren. 

Terug naar boven 

 

Kan ik de oefenvorm van een drill wijzigen?

Alleen als de auteur van de drill deze zo heeft ingesteld dat het zowel productief als receptief, of zowel via open vragen als multiple choice vragen te leren is, is het mogelijk om de oefen vorm te wijzigen.

Ga naar de drill die je wilt oefenen en kies ‘Oefen’. Rechts naast de drill vind je de optie ‘Instellingen aanpassen’. Hier kun je, indien het door de auteur van de drill is toegestaan, de oefenvorm wijzigen. Je kunt de richting en de stijl van de vragen aanpassen en de introducties en kolommen aan- of uitzetten.
Wanneer de drill zowel productief als receptief geoefend kan worden, of zowel via open als multiple choice vragen geleerd kan worden, dienen al deze oefenvormen gebruikt te worden voordat de beheersing van de drill 100% is. 

Dat is afhankelijk van de drill. Als de auteur van de drill heeft vastgelegd hoe een drill geoefend dient te worden, kun je de oefenvorm niet wijzigen.

Is de drill onderdeel van een cursus, dan is de richting niet te wijzigen.

Terug naar boven

 

Waarom toont Drillster een vraag met het juiste antwoord?

Het vooraf tonen van een vraag met het juiste antwoord wordt ‘introducties’ genoemd. Omdat Drillster niet alleen een testprogramma is, maar ook een leerprogramma, kunnen op deze manier nieuwe leerelementen worden geïntroduceerd. Zo kun je het nieuwe kenniselement eerst zien en onthouden voordat het later overhoord wordt. 

Het tonen van introducties kan per drill uitgeschakeld worden, via de optie ‘Instellingen aanpassen’ naast het oefenscherm van de drill. Als je de introducties uitzet, gaat Drillster ervan uit dat de stof niet nieuw voor je is en wordt verwacht dat je de vragen ook zonder de introducties kunt beantwoorden.

De auteur van de drill kan dit ook vooraf uitschakelen.

Terug naar boven

 

Kan ik de introducties in een drill aan- of uitzetten?

Ja, rechts naast het oefenscherm van een drill vind je de optie ‘Instellingen aanpassen’. Hier kun je de introducties aanzetten. Is dit niet mogelijk, dan heeft de auteur van de drill bepaald, dat de introducties altijd onderdrukt moeten worden.

Terug naar boven

  

Waarom worden vragen herhaald door Drillster?

Drillster is een adaptief leerprogramma dat kennis test, ontwikkelt en onderhoudt. Door het op slimme wijze herhalen van de leerelementen, zorgt Drillster ervoor dat je deze sneller en beter onthoudt. Hoe vaker je een vraag juist beantwoordt, hoe minder vaak deze wordt herhaald. Elke vraag wordt minimaal twee keer herhaald. Alleen zo wordt kennis echt geborgd. Het intelligente algoritme berekent per gebruiker welke vragen herhaald moeten worden en hoe vaak dat gebeurt. 

Als je niet wilt dat exact dezelfde vraag herhaald wordt, dan kun je werken met vraagvarianten. Een variant van eenzelfde vraag, die hetzelfde kenniselement overhoort, verkleind de voorspelbaarheid van vragen en de verhoogd de betrokkenheid. 

Terug naar boven

 

Wat kan ik doen als ik een antwoord niet weet?

Als je een antwoord niet weet heb je twee mogelijkheden. Je kunt een antwoord gokken of rechts naast het oefenscherm de optie ‘Antwoord tonen’ kiezen. In beide gevallen krijg je het juiste antwoord te zien.

Ook voor het berekenen van de beheersing maakt het niet uit welke van deze twee opties je kiest. In beide gevallen registreert Drillster dat je het juiste antwoord op deze vraag nog niet weet.

Terug naar boven

 

Moet ik een drill afmaken als ik wil stoppen?

Nee, het is niet nodig een drill tot het leerdoel of tot 100% te brengen voordat je stopt. Je kunt stoppen en opnieuw weer doorgaan wanneer je wilt. Drillster onthoudt automatisch waar je bent gebleven en welke vragen juist of onjuist zijn beantwoord. Je hoeft daarvoor niets op te slaan.

Als je de drill de volgende keer opent, ga verder waar je gebleven bent. Je voortgangspercentage is mogelijk wel iets gezakt. Immers, Drillster berekent hoe en wanneer kennis wegzakt als deze niet onderhouden wordt en de beheersing is altijd een weergave van je actuele beheersing.

Terug naar boven

 

Wat moet ik doen als ik een drill 100% beheers?

Een percentage van 100% geeft aan dat je op dit moment de drill volledig beheerst. Je kunt nu stoppen met het maken van de drill of doorgaan als je dat wilt. Drillster blijft de vragen dan op slimme wijze herhalen. Hierdoor wordt je score niet hoger dan 100%, maar de vergeetcurve zal hierdoor wel worden uitgesteld. Het duurt dan langer voordat je kennis weer onder de 100% zakt. 

Terug naar boven

 

Wat is een spiekbrief?

Een spiekbrief is een overzicht van de stof die zich in een drill bevindt. Je kunt een spiekbrief in PDF en Word downloaden. Je kunt de spiekbrief opslaan en/of printen. Om een spiekbrief te maken open je de drill, ga je naar de opties door te klikken op de drie blauwe puntjes en klik je op ‘Spiekbrief creëren’.
Op het daarop volgende scherm kun je instellen hoe je spiekbrief eruit moet komen te zien en welke onderdelen van de drill hierop terecht moeten komen.

Het kan zijn dat je voor bepaalde drills geen spiekbrief kunt downloaden. In dat geval heeft de auteur van de drill de mogelijkheid om een spiekbrief te maken uitgezet. 

Terug naar boven

 

Kan ik mijn beheersing voor een drill terugzetten op 0%?

Een drill kan niet teruggezet worden naar 0%. Immers, opgedane kennis dat in je geheugen is opgeslagen, is ook niet te resetten.

Het principe van Drillster is dat je de leerstof op lange termijn beheerst. Drillster berekent hoeveel van de lesstof je hebt onthouden en hoeveel je op termijn zult vergeten. Omdat je de geleerde stof niet volledig zult vergeten wordt de functie om je score terug te zetten niet ondersteund.


Terug naar boven

Kan ik leerdoelen instellen voor drills?

Als u een premium of zakelijk account heeft kunt u leerdoelen voor drills instellen. Een leerdoel voor een drill kan eenmalig of permanent zijn. Voor een eenmalige leerdoel moeten de deelnemers een vooraf ingestelde drill score halen vóór een streefdatum (peildatum). Drillster meldt of gebruikers de doelstelling hebben gehaald.

Voor een permanent leerdoel moeten de deelnemers de drill score naar een bepaald niveau brengen en het daar ook houden. Door het instellen van een minimale score zullen de gebruikers worden gewaarschuwd wanneer hun drill score onder de minimum score is gedaald. Gebruikers kunnen worden gewaarschuwd via e-mail of per app. De gebruikers wordt gevraagd om terug te gaan naar de drill en de gewenste score weer te halen. Voor testen kunt u een doel instellen met een daarbij behorende streefdatum. Voor die datum moet de test zijn afgerond.

Terug naar boven

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.