Drillster Support & Info

Een nieuwe drill maken

Een nieuwe drill maken

Dit is een lijst met vragen over het maken van nieuwe drills.

 

Wat is het verschil tussen onderwerp en naam van de drill?

Het onderwerp geeft aan tot welk vakgebied de drill behoort. Zoals bijvoorbeeld 'Frans', 'Rekenen' of 'Aardrijkskunde'. De Drill-naam geeft een preciezere omschrijving van de drill weer, zoals: 'Moeilijke woorden, hoofdstuk 5', 'De tafel van 9' of 'Hoofdsteden in Europa'.

Terug naar boven

 

Moet ik een omschrijving invullen?

Ja, de omschrijving legt kort uit waar de drill over gaat. De gebruiker kan aan de hand van de omschrijving in een oogopslag zien wat hij/zij in deze drill kan verwachten. Daarnaast kan de gebruiker worden uitgedaagd om zijn of haar kennis over dit onderwerp te oefenen.

Terug naar boven

 

Wat zijn tags en moet ik deze invullen?

Tags zijn trefwoorden over de drill. Een drill wordt in de Drill Store aan de hand van de tags gevonden. Om ervoor te zorgen dat je drill daadwerkelijk wordt gevonden, is het van belang goede tags aan de drill toe te voegen. Ga bij het bepalen van de tags dus na op welke woorden een gebruiker zou zoeken om je drill te vinden in de Drill Store.

Terug naar boven

 

Wat is het verschil tussen de bekende en de onbekende kant?

De bekende kant is het deel van de stof, dat voor de gebruiker bekend is. In bijvoorbeeld een woordenlijst Nederlands-Frans zijn dat de Nederlandse woorden. In de drill editor is dit altijd de meest linkse kolom.

De onbekende kant is dat deel van de stof, dat door de gebruiker nog geleerd moet worden. In het voorbeeld van de woordenlijst zijn dat dus de Franse woorden. Er kunnen meerdere onbekende kolommen worden gebruikt.

Terug naar boven

 

Hoe pas ik de titel van een kolom aan?

Klik op de naam van de kolom. Er verschijnt een venster waarin je de naam van de kolom kunt aanpassen. Je kunt ook op de drop-down knop klikken naast de kolomnaam, en 'naam wijzigen' selecteren.

Terug naar boven

 

Kan ik een extra kolom toevoegen?

Ja, naast de bestaande kolommen zie je een oranje balk met de tekst '+ Kolom toevoegen'. Klik hierop om een extra kolom toe te voegen.

Terug naar boven

 

Kan ik een kolom verwijderen?

Ja, dat kan. Klik in de kolom, die je wilt verwijderen, op de blauwe knop met het witte pijltje. Kies de optie 'Verwijderen’'om de kolom te verwijderen. Niet alle kolommen kunnen worden verwijderd. Er moet altijd ten minste één bekende kolom (links) en één onbekende kolom overblijven.

Terug naar boven

 

Kan ik de vraagstijl per kolom aanpassen?

Nee, je kunt de vraagstijl alleen aanpassen voor alle kolommen van de onbekende kant. Die instelling is dan geldig voor alle kolommen.

Terug naar boven

 

Kan ik het kolomsoort aanpassen?

Ja. Klik in de kolom waarvan je het kolomsoort wilt aanpassen op de blauwe knop met het witte pijltje. Je hebt verschillende mogelijkheden. Zo kun je van een kolom van de bekende kant een kolom van de onbekende kant maken en andersom. Je kunt van de kolom ook een 'context-kolom' of een 'feedback-kolom' maken.

Terug naar boven

 

Kan ik instellen hoe een drill geoefend wordt?

Ja, dat kan. Vink het selectievakje aan voor 'Geavanceerde opties' om ze te laten zien. In het eerste drop-downmenu kun je selecteren of een drill alleen productief of alleen receptief geoefend moet worden.

Kies je voor 'geen oefenbeperkingen', dan kan de gebruiker zelf instellen of hij/zij de drill productief of receptief wil oefenen.

Terug naar boven

 

Wat zijn oefenbeperkingen?

Door middel van oefenbeperkingen kun je instellen of een drill uitsluitend productief of uitsluitend receptief geoefend dient te worden. Stel je deze beperking niet in, kan de gebruiker zelf beslissen of hij/zij de stof productief of receptief wil oefenen.

Terug naar boven

 

Wat zijn introducties?

In een introductie wordt de vraag met het juiste antwoord eerst aan de gebruiker getoond, voordat deze de vraag voor het eerst zelf moet beantwoorden. Drillster doet dit, omdat Drillster een oefenprogramma is en het niet nodig is om de stof eerst te leren voordat de gebruiker voor het eerst met de drill aan de slag gaat. Het tonen van introducties is daarom alleen nodig als de stof nieuw is voor de gebruiker.

Terug naar boven

 

Hoe sla ik mijn gemaakte drill op?

Drillster slaat alle wijzigingen automatisch op. Het is dus niet nodig om een nieuwe drill of een aanpassing op te slaan.

Terug naar boven

 

Kan ik feedback aan mijn vragen toevoegen?

Ja, dat kan. Voeg een nieuwe kolom toe door op de oranje balk te klikken met de tekst '+ Kolom toevoegen'. Geef de nieuwe kolom een naam, bijvoorbeeld 'Feedback'. Klik op de blauwe knop met het witte pijltje in de nieuw gemaakte kolom en kies de optie 'Aanwijzen als feedback-kolom'. Je kunt nu per regel aangeven welke feedback getoond moet worden. Om aan te geven dat een bepaalde feedback alleen bij een fout antwoord getoond moeten worden, selecteer je het selectievakje voor 'Deze feedback wordt weergegeven na een incorrect antwoord'. 

Probeer er op te letten dat er positieve feedback wordt gegeven. Leg uit waarom een antwoord goed is, in plaats van waarom andere opties fout zijn. Zo onthoud je alleen de gewenste en belangrijke informatie.

Terug naar boven

 

Kan ik een toelichting aan mijn vragen toevoegen?

Ja. Voeg een nieuwe kolom toe door op de oranje balk te klikken met de tekst '+ Kolom toevoegen'. Geef de nieuwe kolom een naam, bijvoorbeeld 'Toelichting'. Klik op de blauwe knop met het witte pijltje in de nieuw gemaakte kolom en kies de optie 'Aanwijzen als context-kolom'. Je kunt nu per regel aangeven welke toelichting getoond moet worden bij de desbetreffende vraag.

Terug naar boven

 

Kan ik in een drill ook sub- en superscript gebruiken?

Het is mogelijk om sub- en superscript te gebruiken. Zie de documentatie voor het formatteren van tekst in drills.

Terug naar boven

 

Kan ik ook wiskundige formules gebruiken in drills?

Drillster ondersteunt wiskundige formules volgens MathML. Zie de documentatie voor het gebruik van formules in drills. Eenvoudige formules kunnen wellicht ook met behulp van sub- en superscript ingevoerd worden.

Terug naar boven

 

Hoe kan ik een MathML-formule gebruiken in een drill?

Drillster ondersteunt wiskundige formules volgens MathML. Zie de documentatie voor het gebruik van formules in drills.

Terug naar boven

 

Hoe kan ik kijken hoe een vraag eruit ziet in de player?

Drillster heeft de mogelijkheid in de player om een vraag te previewen. Ga hiervoor naar de editor en hoover over de antwoorden, een play-knop wordt dan getoond. Hiermee open je de player en kan je zien hoe de vraag voor de student eruit gaat zien

Preview.png

 

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk