Drillster Support & Info

Lay-out mogelijkheden

Lay-out mogelijkheden

Het is beperkt mogelijk om regels in drills van een lay-out te voorzien. Dit kan worden gebruikt om de tekst te verrijken, formules weer te geven, of onderdelen te markeren die iets met de vraag te maken hebben.

 

De verschillende lay-out mogelijkheden

De volgende lay-out mogelijkheden worden ondersteund:

Tag Betekenis Voorbeeld
<b> Dikgedrukte tekst Use bold text for emphasis
<i> Schuingedrukte tekst Use italic text for emphasis
<u> Onderstreepte tekst Use underlined text for emphasis
<sub> Subscript Have some H₂O
<sup> Superscript A googol is 10100
<br/> Regeleinde This text
is spread over
three lines

De tags worden in HTML-stijl ingevoerd in de verschillende invoervelden op het edit-scherm. Lay-out kan worden toegepast voor gewone velden in drills, voor bijschriften, feedback en context. Kolomnamen kunnen niet geformatteerd worden.

 

Geformatteerde tekst invoeren

Om lay-out aan je drill toe te voegen, type je lay-out tags simpelweg samen met de inhoud in op het edit-scherm.

Bij het versturen van je drillregels wordt de tekst meteen omgezet in geformatteerde tekst, en ziet het er precies zo uit als bij het oefenen of toetsen. Om de tekst aan te passen, klik je op een tekstveld. Daarmee opent een invoerveld met daarin de tekst inclusief lay-out tags.

 

Escapen van HTML-code

Als je een HTML-tag zou willen weergeven die zou kunnen worden geïnterpreteerd als een lay-out tag, dan zal je de < en > moeten escapen door ze te vervangen door respectievelijk &lt; en &gt;.

Voorbeeld: om <i> letterlijk weer te geven, zonder dat dit als lay-out wordt opgepikt, moet het worden ingevoerd als &lt;i&gt;.

 

Invloed op antwoorden op open vragen

De lay-out heeft geen invloed op open vragen. Met andere woorden: antwoorden worden altijd beoordeeld alsof er geen lay-out zou zijn toegepast.

 

Voorbeelden

Hier zijn wat voorbeelden van geformatteerde tekst, inclusief de brontekst met daarin de lay-out tags.

Brontekst Weergegeven tekst
One <u>underlined</u> word One underlined word
Would you like <b>bold</b>, <u>underlined</u> or <i>italic</i>? Would you like bold, underlined or italic?
Nothing beats a glass of H<sub>2</sub>O! Nothing beats a glass of H₂O!
Pythagoras said a<sup>2</sup> + b<sup>2</sup> = c<sup>2</sup> Pythagoras said a² + b² = c²
CH<sub>4</sub> + 2O<sub>2</sub> &#8594;
CO<sub>2</sub> + 2H<sub>2</sub>O
CH + 2O₂ → CO₂ + 2H₂O

 

Veelgestelde vragen

V. Kan ik ook kleuren gebruiken?
A. Het gebruik van kleuren wordt op dit moment niet ondersteund, vooral vanwege compatibiliteit en toegankelijkheid.

V. Waarom kan ik niet gewoon alle HTML markup gebruiken?
A. Alleen bovengenoemde opties kunnen worden gebruikt. Andere HTML-tags worden genegeerd. Dit houdt alles simpel, veilig en visueel consistent.

V. Kan ik formatting tags nesten?
A. Om het simpel te houden kunnen formatting tags niet worden genest. Bij geneste tags worden de buitenste tags herkend als formatting tags, en worden de binnenste tags letterlijk weergegeven. Overlappende tags zijn niet geldig en worden niet ondersteund.

V. Moet ik superscript en subscript gebruiken voor formules?
A. Hangt er vanaf. Voor eenvoudige formules kan het gebruik van super- en subscript een goede oplossing zijn. Formules waarbij er meer nodig is dan de simpele formatting zoals hier besproken kunnen waarschijnlijk beter als MathML-formules worden ingevoerd. MathML wordt compleet ondersteund en biedt alle gangbare formatting opties. MathML-formules worden gepresenteerd als plaatjes en kunnen dus niet als open antwoorden worden in gegeven door de eindgebruiker. Als het nodig is dat eindgebruikers als antwoorden op open vragen moeten kunnen worden ingevoerd, dan is het nodig van de hier besproken formatting-opties gebruik te maken.

 

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk