Drillster Support & Info

Toetsen

Toetsen

Dit is een lijst met vragen over de toetsfunctionaliteit.

 

Hoe maak ik van een drill een toets?

Ga naar 'Repertoire' en open de drill waarvan je een toets wilt maken, door op de naam van de drill te klikken. Rechts op de pagina vind je onder de drie puntjes knop de optie 'Toets definiëren'. Kies deze en volg de instructies op de volgende pagina om je toets vorm te geven. Een toets kan ook gemaakt worden vanuit een groep. Deze functie is alleen mogelijk bij een premium of licentie account. 

De toets die je gemaakt hebt verschijnt onder 'Mijn toetsdefinities'. Vanuit dit repertoire voor toetsen kun je op zeer efficiënte wijze je toetsen en examens beheren, bijvoorbeeld de toetsen toevoegen aan een groep.

Terug naar boven

 

Kan iedereen een toets maken?

Iedereen die een Drillster account heeft, kan een toets maken. Om toetsdefinities beschikbaar te stellen aan andere gebruikers en om toetsresultaten in te zien, is een premium- of een licentieaccount vereist. Bezoek onze website of neem contact met ons op voor meer informatie.

Terug naar boven

 

Wat voor soort toetsen kan ik maken met Drillster?

Drillster ondersteunt verschillende type toetsen en examens zoals statische toetsen, adaptieve toetsen, diagnostische toetsen, proefexamens en PIN-beveiligde examens. 

Een toets kan samengesteld worden op basis van één of meerdere drills en via de toetsmatrijs kan bepaald worden welke vragen gesteld worden. Als vragen voorzien zijn van een tag (trefwoord), dan kan zelfs de volgorde van iedere vraag of vraagsoort vastgesteld worden. 

De Drillster toetsmatrijs die beschikbaar is in het premium- of licentieaccount biedt een grote flexibliteit qua toetsmogelijkheden en bovendien uitgebreide rapportage of individueel en groepsniveau. 

Terug naar boven

 

Welke functionaliteiten zijn er voor een toets?

De volgende functies zijn mogelijk voor een toets:
  • Een toets kan over 1 of enkele drills gedefinieerd worden.
  • De volgorde van de vragen kan vastgezet worden of kan voor iedere deelnemer random gepresenteerd worden.
  • Het aanpassen van de instellingen van een toetsdefinitie via de toetsmatrijs.
  • Het verwijderen van een toetsdefinitie.
  • Het inzien van de geaggregeerde toetsresultaten. Als een toets deel uitmaakt van een of enkele groepen dan kunnen de geaggregeerde toetsresultaten via het Dashboard. De resultaten van individuele of groepsdeelnemers kunnen nog steeds ingezien worden via de 'Groepen' functie.
  • Het toewijzen van een toetsdefinitie aan een of enkele groepen.
  • Het toewijzen van een co-auteur. 
  • Het opzetten van een anonieme of PIN-beveiligde toets of examen (toets waarbij geen Drillster account vereist is voor de kandidaten).
  • Het genereren van een SCORM-pakket voor toetsen die geen onderdeel uitmaken van een groep. Voor groepstoetsen kunnen de SCORM-pakketten nog steeds gedefinieerd worden via de groep waaraan de groepstoets toegewezen is.
  • Het toegang geven tot een toets via een PIN code. 

Voor meer informatie over hoe je deze functies gebruikt, ga naar het artikel over Toetsen in de gebruikershandleiding.

 

Terug naar boven

 

Waarom kan ik de richting van de toets niet aanpassen?

De vraagrichting van een toets kan alleen gewijzigd worden als de auteur van de drill het wijzigen van de oefenrichting toegestaan heeft bij het maken van de drill.  

Als de auteur bij het maken van de drill(s) waaruit de toets is samengesteld heeft aangegeven dat het aanpassen van de oefenrichting niet mogelijk is, dan zal dit ook niet aangepast kunnen worden door de deelnemer die de toets maak.

Terug naar boven

 

Waarom kan ik de stijl van de toets niet aanpassen?

De vraagstijl van een toets wordt vastgelegd bij het samenstellen van de toets, en kan niet door de deelnemer zelf worden gekozen.

Terug naar boven

 

Geeft het percentage tijdens een toets mijn score weer?

Het percentage dat je tijdens het beantwoorden van de toetsvragen ziet oplopen, geeft de voortgang weer, dus hoeveel procent er van het totaal aantal vragen al is beantwoord.

Terug naar boven

 

Kan ik na de toets zien welke antwoorden ik goed of fout had?

De organisatie die de toets distribueert, bepaalt of er aan het einde van de score inzage gegeven wordt in de goede en foute antwoorden. Als bij het definiëren van de toets is aangegeven dat deelnemers na afloop van hun toets de score, de deelscores en de correcte en incorrecte vragen mogen zien, dan zal dit zichtbaar zijn nadat de laatste vraag beantwoord is. Indien je deze inzage niet automatisch te zien krijgt, dan is dit niet geactiveerd door de auteur van de toets. Neem contact op met je organisatie indien je toch inzage in de resultaten wenst te hebben. 

Terug naar boven

 

Hoe wordt het scoringspercentage berekend bij een toets?

Bij open vragen is het niet mogelijk het juiste antwoord te gokken. Bij gesloten vragen (multiple choice) is er een zekere gokkans. Voor ieder juist antwoord op een vraag wordt één punt geteld. Bij het fout beantwoorden van een multiple choice toetsvraag word er 1/n punt afgetrokken van het totaal aantal juiste antwoorden, waarbij 'n' het aantal keuzemogelijkheden is van die vraag.

Het uiteindelijke percentage is dan het aantal punten gedeeld door het aantal gestelde vragen. Dit systeem wordt bijvoorbeeld ook toegepast in de beoordeling van universitaire examens en heet 'negative marking'. 

Met een premium- of licentieaccount account is het mogelijk om een afwijkende scoreberekening te hanteren op een toetsdefinitie (cesuur). Neem contact op via support@drillster.com om een cesuur op een toetsdefinitie te laten plaatsen. 

Terug naar boven

 

Mijn toetsscore is lager dan ik zou verwachten op basis van het aantal juiste antwoorden. Hoe komt dat?

Bij gesloten vragen (multiple choice) worden punten afgetrokken voor onjuiste antwoorden om te compenseren voor het kunnen gokken van het juiste antwoord. Deze manier van score berekening heet 'negative marking'. 

Gebruikers die een premium- of licentieaccount hebben, kunnen een cesuur op de toetsdefinitie plaatsen, indien zij een scoreberekening willen hanteren die afwijkt van de negative marking manier. Hiervoor kan contact opgenomen worden met support@drillster.com. 

Terug naar boven

 

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.