Drillster Support & Info

Drills creëren en aanpassen

Wat is een drill?

Drills zijn adaptieve oefeningen die ervoor zorgen dat je efficiënter leert en beter onthoud wat je geleerd hebt. Drills kunnen handmatig gecreëerd worden, je kunt ze uploaden en bedrijven en onderwijsinstellingen kunnen ook automatisch drills genereren via de Drillster API.  

Handmatig een nieuwe drill instellen

Meer informatie over het uploaden van een drill vanuit Excel (csv) ga je naar Een drill uploaden. Je kunt meerdere losse drills ook groeperen in een cursus. Hiervoor ga je naar de sectie Een cursus samenstellen.  


Kwaliteit van de drill

De kwaliteit van de drills die je ontwerpt zijn zeer belangrijk voor het success van de opleiding of training waarvoor je de drills inzet. We helpen je graag bij het onderwijskundig ontwerp van je drill en toetsen. Daarvoor hebben we een quick start guide ontwikkeld. In 10 eenvoudige stappen kwalitatief hoogwaardige drills ontwerpen. Klik hier voor meer onderwijskundige ondersteuning en de drill design principles..  


Nieuwe drill creëren

Nieuwe drill aanmaken

 

  • Klik in de sidebar op ‘mijn content’
  • Klik op het ‘+’ symbool en kies 'nieuwe drill maken...'
  • Drillster toont nu een aantal velden die ingevuld moeten worden
   • Drill-naam: Naam van de drill
   • Onderwerp: Waar de drill over gaat
   • Omschrijving: Een uitdagende omschrijving voor de cursist zorgt voor meer engagement.
   • Tags: Trefwoorden waardoor de drill straks makkelijker terug te vinden zal zijn. Zowel binnen het repertoire van de cursisten als binnen de drill store.

 

 • Klik op 'Maak aan". De structuur van de drill is nu aangemaakt en je kunt beginnen met het invoeren van de vragen en antwoorden.

Indelen van de drill

 

indelen_van_een_drill.png

 • Als je een drill maakt, dan gaat Drillster ervan uit dat er gewerkt wordt met een bekende kolom (vraag, rekenopgave, woord in de bekende taal, etc.) en een onbekende kolom (antwoord, uitkomst rekenopgave, woord in onbekende taal, etc.). De informatie in de onbekende kolom is telkens de informatie die nog niet bekend zou kunnen zijn bij de cursist en die dus geleerd moet worden. 
 • Klik op het woord 'Vraag" om de naam van de kolom te wijzigen. Hier kun je dus ook elementen opnemen als 'Nederlands woord', 'Rekenopgave', "Muziekfragment", etc. 
 • Klik op het woord "Antwoord” om de naam van de onbekende kolom te wijzigen. Hier kan bijvoorbeeld komen te staan "uitkomst", 'Selecteer het correcte antwoord", 
 • Je kunt ook drills maken die uit meerdere onbekende kolommen bestaat. Je kunt dat doen door op 'Kolom toevoegen' te klikken in de oranje kolom links van de pagina. 
 • Een nieuwe kolom wordt aangemaakt, zoals hierboven beschreven. Ook deze nieuwe kolom kun je een kolomhoofd geven door op de tekst bovenin de kolom te klikken. 
 • Een nieuwe kolom kan ook aangemaakt worden om feedback op de vragen en antwoorden toe te voegen. of om aanvullende contextinformatie te tonen tijdens het stellen van de vraag. Zie Feedback and context voor meer informatie over het gebruik van feedback en context in je drills. 
 • Om afbeeldingen, video of geluidsfragmenten toe te voegen aan je drills klik je op het "+" teken bij het aanmaken van een nieuwe vraag of een nieuwe antwoordopties en vervolgens klik je op "Bestand". Voor meer opties kun je ook kijken bij de Question styles.
 • Een kolom kun je ook verwijderen.

 Invoeren vragen en antwoorden

 

 

invoeren_vraag_deel1.png

 

vraag_toevoegen.png

 • Nu kun je een vraag en antwoord invullen in de kolommen, klik daarna op 'Bewaar deze regel'.
 • Na het opslaan van de regel kun je desgewenst meerdere antwoordopties invoeren.
 • Kopieer je uit een office document, gebruik voor plakken <ctrl+shift+v>
 • Wil je een afbeelding toevoegen aan een vraag of antwoord nadat je deze hebt opgeslagen dan kan je dit doen door op de paperclip te drukken.

screenshot.png

 • Wijzigingen worden automatisch opgeslagen, maar zijn niet direct zichtbaar voor gebruikers.
  • De wijzigingen worden zichtbaar voor gebruikers wanneer aan de bovenkant van de pagina 'Deze versie vrijgeven' wordt aangeklikt.
  • Nu kan de drill worden gepubliceerd in de drillstore, worden doorgestuurd naar gebruikers, toegevoegd worden aan groepen en cursussen en worden gebruikt voor toetsen*.

                 *(als uw account dit toelaat)

 


Geavanceerde opties

In de geavanceerde opties is het mogelijk om aantal standaard instellingen van de drill, zoals oefenbeperkingen en antwoordopties in te stellen. 

 

Column_settings_final.png

 

 

settings_final.png

    • Klik op 'settings' om dit menu zichtbaar te maken.
    • In het dropdown menu (▽) kunnen verschillende instellingen worden gekozen:
     • Taal: instellen van de taal waarin de drill wordt getoond.

 

    • Regelnummers weergeven: Als je werkt in de drill worden de vragen genummerd. 

 

   • Regel-tags weergeven: Iedere vraag kan ook voorzien worden van een een tag (dit is handig voor de zoekfunctie als een vraag of onderwerp in verschillende drills terugkomt.) 

vraag_tag_toevoegen.png

 

 

 

settings_tags.png

   • Tags: Je kunt hier meer tags toevoegen die gelden voor de hele drill om het zoeken te vereenvoudigen.
   • Cover: Stel hier de cover in voor je drill om deze een professionele uitstraling te geven.
    • Klik op 'plaatje uploaden'
    • Selecteer de juiste cover voor de drill. Optimale afmeting 1.024 pixels (width) * 768 pixels (height)

 


 

settings_oefenbeperkingen.png

  • geen oefenbeperkingen

In dit geval kan de drill productief en receptief geoefend worden. De gebruiker reproduceert wat er is geleerd (productief) en herkent (receptief). Drillster toont elementen uit zowel de 'onbekende kolom' en de 'bekende kolom'. De gebruiker kiest vervolgens het goede antwoord uit de antwoordkolom (multiple choice) of vult het juiste antwoord in (open vraag). 

  • alleen receptief oefenen

Herkennen wat je hebt geleerd. Drillster toont informatie uit de 'onbekende kolom' waarna de gebruiker het juiste antwoord kiest of invult in de 'bekende kolom'.

  • alleen productief oefenen

Reproduceren wat je hebt geleerd. Drillster toont informatie uit de 'bekende kolom' waarna de gebruiker het juiste antwoord kiest of invult in de 'onbekende kolom'.


 

 

Multiple_Choice_.png

 • Antwoordopties per multiple choice-vraag: Instellen hoeveelheid antwoordopties bij een multiple choice-vraag worden weergegeven. 
  • Stel in voor iedere vraag hoeveel antwoorden Drillster moet tonen (2,3,4 - 8).

Voorbeeld: Bij '4 antwoorden per multiple choice-vraag' toont drillster altijd 4 antwoordopties.

Wanneer je een drill maakt kun je meerdere antwoorden, goed en fout, invoeren. Wanneer er in de vraag minder dan 4 antwoorden zijn ingevoerd, dan haalt Drillster foutieve antwoorden uit andere vragen zodat het aantal getoonde antwoorden toch 4 is.

  • Stel in 'zoveel mogelijk antwoorden per multiple choice-vraag'.

Drillster toont in dit geval alle antwoorden die zijn ingevoerd bij de vraag, dus zowel goede als foute antwoorden. Iedere multiple choice-vraag kan nu dus een ander aantal antwoordopties bevatten.


 

settings_introducties.png 

 • Introducties onderdrukken: Instellen of een gebruiker een introductiescherm krijgt te zien of niet.

Bij het inschakelen van introducties wordt het correcte antwoord op een vraag getoond en wordt een korte beschrijving gegeven. De gebruiker kan het antwoord dan zien en onthouden. Dit gebeurt alleen als de vraag voor de eerste keer getoond wordt.

  • Klik op 'gebruiker kiest al of geen introducties'.
  • Het menu geeft drie opties weer:
   • 'gebruiker kiest al of geen introducties': de gebruiker kiest bij 'instellingen' zelf de instelling (standaard).
   • 'introducties worden weergegeven': introducties worden altijd weergegeven.
   • 'introducties worden onderdrukt': introducties worden nooit getoond.

Introducties zijn relevant wanneer een gebruiker de lesstof nog nooit gezien heeft. Heeft een gebruiker alle informatie al tot zich genomen in bijvoorbeeld een les, boek of video, dan kunnen introducties worden onderdrukt. Drillster start meteen met het stellen van vragen.

 • Automatisch doorgaan: Instellen of de gebruiker na het aanklikken van het antwoord automatisch doorgaat. Deze mogelijkheid werkt alleen bij vragen waar 1 antwoord correct is. 

 


Iconen en covers

Iconen en covers geven de drill de uitstraling die hoort bij het onderwerp of thema van de te oefenen stof, daarnaast geeft het de drills de uitstraling van uw organisatie.

icon_cover_manual_2.png

 • Iconen: Deze worden getoond in het repertoire. Iconen worden geupload in de editor.  
  • Klik op het icoon in de linker bovenhoek.
  • Klik op 'upload er zelf een'
  • Selecteer het juiste icoon voor de drill. Optimale afmeting 256 * 256 pixels met een maximum van 512 * 512 pixels

 

 • Covers: Stel hier de cover in voor je drill om deze een professionele uitstraling te geven.
  • Open de geavanceerde opties in de editor.
  • Klik op 'plaatje uploaden' in het cover veld.
  • Selecteer de juiste cover voor de drill. Optimale afmeting 1.024 pixels (breedte) * 768 pixels (hoogte).
  • Covers kunnen alleen worden geupload via een premium account of met een school of business licentie.

 


Kolommen toevoegen en aanpassen

Iedere drill heeft standaard 2 kolommen, de 'bekende kolom' en de 'onbekende kolom'. Je kunt meer kolommen toevoegen zodat je een oefening kunt maken die de 'bekende kolom' verbindt met meerdere 'onbekende kolommen'.

 

add_new_column.png

Kolom toevoegen

 • Klik op de oranje balk aan de zijkant ' + Kolom toevoegen'.
 • Geef de kolom een naam en klik op 'voeg toe'.
 • De kolom is nu toegevoegd

column_instellen.png

Kolom verwijderen

 • Klik op het dropdown menu (▽) van de kolom die je wilt verwijderen.
 • Selecteer 'verwijderen...' 
 • De kolom is nu verwijderd.

Overige kenmerken kolom wijzigen

Klik op het dropdown menu (▽) van de kolom die je wilt aanpassen en kies een optie.

 • Naam wijzigen: Wijzig de naam van de kolom. U kunt ook dubbelklikken op de naam van de kolom.
 • Produceer spraak: De tekst van de kolom wordt nu voorgelezen. De tekstkolom wordt automatisch gekopieerd.
 • Aanwijzen als bekende kolom: De kolom vervangt nu de bestaande 'bekende kolom'.
 • Aanwijzen als context-kolom: De tekst in deze kolom wordt getoond als context bij de vraag.
 • Aanwijzen als feedback-kolom: De feedback wordt getoond na het beantwoorden van de vraag. Zie ook: Feedback and context.

Vraagstijlen en antwoordopties

Let op: Om vraagstijlen en antwoordopties te selecteren moeten de 'geavanceerde opties' aangeklikt zijn!

question_styles_final.png

Selecteer een van de drie vraagstijlen:

 • Iedere vraagstijl: Drillster presenteert de gebruiker een mix van open vragen en multiple choice vragen tijdens het oefenen. 
 • Alleen multiple choice: Drillster vraagt alleen multiple choice vragen tijdens het oefenen.
 • Alleen open vragen: Drillster vraagt alleen open vragen tijdens het oefenen. 

 Ook de antwoordopties zijn in te stellen (let op: de geavanceerde opties moeten zijn aangeklikt). 

antwoordopties_1.png

antwoordopties_2.png

 • Enkel antwoord gevraagd: Slechts 1 antwoord wordt gezien als correct wanneer een open- of multiple choice-vraag wordt beantwoord.
 • Antwoordverzameling gevraagd: Er zijn meerdere goede antwoorden, deze moeten allemaal worden geselecteerd of worden ingevuld om de vraag goed te rekenen. De volgorde waarin de antwoorden worden gegeven is niet relevant.
 • Antwoordreeks gevraagd: Alle goede antwoorden moeten in de juiste volgorde worden ingetypt of worden geselecteerd.

Voor meer informatie over vraagstijlen:Question styles


Arbiters instellen

Een arbiter is een toepassing van Drillster om het antwoord op een open vraag te kunnen beoordelen dat is ingetypt door een deelnemer. 

Het dropdown-menu (▽) met het label 'standaard' bevat de beschikbare arbiters. Voorbeelden:

 • Numeriek: Er wordt nu een numeriek antwoord verwacht in de vorm van een getal.
 • Hoofdletterongevoelig: Er wordt niet beoordeeld op het gebruik van hoofdletters.
 • Duits: Er wordt toegestaan dat 'ue' wordt ingevoerd als 'ü' en 'oe' voor 'ö'.
 • Frans: Er wordt toegestaan dat 'œ' wordt geschreven als 'oe', etc.

arbiter_final.jpg


Settings wijzigen

Instellingen in het menu 'geavanceerde instellingen' gelden voor de gehele drill. Wil je een uitzondering maken bij een vraag, dan kan dit nog steeds. Je kunt voor iedere individuele vraag de instellingen wijzigen:  

settings_wijzigen_final.jpg

 • Ga met de muis naar de vraag waarvan je de instellingen wilt wijzigen.
 • Klik op de punt (links van het '+' symbool)
 • Drillster opent een menu waarin je de vraagstijl en antwoordopties van deze vraag kunt wijzigen.
 • Selecteer de opties die moeten worden toegepast en klik op 'Sluiten'.

Toevoegen alternatieve antwoorden

Het is mogelijk om meerdere correcte en incorrecte antwoorden (afleiders) toe te voegen aan een vraag. Dit geldt voor multiple choice-vragen, antwoordverzamelingen en reeksen.

afleider_toevoegen_met_save.png

 • Na het invoeren van de vraag en een antwoord klik je op 'Bewaar deze regel'.
 • Na het opslaan van de regel kun je desgewenst meerdere antwoordopties invoeren.
  • Klik op het '+' symbool dat verschijnt als je met de muis het antwoordveld aanraakt.
  • Maximaal 8 antwoordopties worden getoond, er kunnen er meer worden ingevoerd.
 • Toevoegen van een goed alternatief:
  • Type een correct alternatief op de plek waar de cursor verschijnt.
  • Klik op 'voeg toe'.
  • Het alternatief is toegevoegd. De tekst is niet doorgestreept of groen omlijnd.
 • Toevoegen incorrect alternatief (fout antwoord, afleider):
  • Type een incorrect alternatief op de plek waar de cursor verschijnt.
  • Vink dan de checkbox 'Dit is een incorrect antwoord' aan.
  • Klik op 'voeg toe'. 
  • Het alternatief is toegevoegd. De tekst is doorgestreept of rood omlijnd.
 • N.B. Geef de versie vrij om alle alternatieven zichtbaar te maken voor de gebruikers.

Vrijgeven van een drill

release.png

Voor het opslaan en zichtbaar maken van wijzigingen moet een drill vrijgegeven worden.

 • Ga naar de bovenkant van de pagina.
 • Klik op 'Deze versie vrijgeven' om de drill vrij te geven.

De wijzigingen worden zichtbaar als u de drill vrijgeeft. Verder kunt u de drill publiceren in de Drillstore, doorsturen naar andere gebruikers en wanneer uw account dat toelaat, toetsen definiëren, toevoegen aan groepen, etc.. 


Co-auteurs

Het is mogelijk om met meerdere personen te werken aan een drill of drills te wijzigen. Hiervoor moeten co-auteurs worden toegewezen.

co_author.png

 • Klik aan de bovenkant van de pagina op 'co-auteur'.
 • Vul een naam of emailadres in en klik op 'Voeg toe'.

Co-auteurschap kan worden ingetrokken wanneer bijvoorbeeld iemand het team verlaat. Zorg ervoor dat u de drill vrijgeeft voordat u deze deelt met de co-auteurs, zodat u zeker weet dat iedereen in de laatste versie werkt.

 

 

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.