Drillster Support & Info

Vraagstijlen

Verschillende soorten vraag stijlen maakt leren leuk. Daarnaast kan de leerling de kennis op verschillende manieren te oefenen. 

Index

 ______________________________________________________________________________________

Multiple choice

Voer een vraag en het juiste antwoord in om een multiple choice-vraag te maken:

 • Nu kun je een vraag en antwoord invullen in de kolommen, klik daarna op 'Bewaar deze regel'.
 • Na het opslaan van de regel kun je desgewenst meerdere antwoordopties toevoegen

Toevoegen van een goed alternatief:

 • Type een correct alternatief op de plek waar de cursor verschijnt.
 • Klik op 'voeg toe'.
 • Het alternatief is toegevoegd. De tekst is niet doorgestreept of groen omlijnd.

Toevoegen incorrect alternatief (fout antwoord, afleider):

 • Type een incorrect alternatief op de plek waar de cursor verschijnt.
 • Vink dan de checkbox 'Dit is een incorrect antwoord' aan.
 • Klik op 'voeg toe'. 
 • Het alternatief is toegevoegd. De tekst is doorgestreept of rood omlijnd.

Aantal antwoorden per multiple choice-vraag: Instellen hoeveelheid antwoordopties bij een multiple choice-vraag worden weergegeven. 

 • Stel in voor iedere vraag hoeveel antwoorden Drillster moet tonen (2,3,4 - 8).

Voorbeeld: Bij '4 antwoorden per multiple choice-vraag' toont drillster altijd 4 antwoordopties.

Wanneer je een drill maakt kun je meerdere antwoorden, goed en fout, invoeren. Wanneer er in de vraag minder dan 4 antwoorden zijn ingevoerd, dan haalt Drillster foutieve antwoorden uit andere vragen zodat het aantal getoonde antwoorden toch 4 is.

 • Stel in 'zoveel mogelijk antwoorden per multiple choice-vraag'.

Drillster toont in dit geval alle antwoorden (tot maximaal 8) die zijn ingevoerd bij de vraag, dus zowel goede als foute antwoorden. Iedere multiple choice-vraag kan nu dus een ander aantal antwoordopties bevatten.

 • N.B. Geef de versie vrij om alle alternatieven zichtbaar te maken voor de gebruikers.

Er zijn 3 soorten multiple choice-vragen die je kunt stellen. Door te klikken op de stip naast het '+'symbool stel je de soort multiple choice-vraag in:

 • Enkel antwoord gevraagd: Slechts 1 antwoord wordt gezien als correct wanneer een open- of multiple choice-vraag wordt beantwoord.

 • Antwoordverzameling gevraagd: Er zijn meerdere goede antwoorden, deze moeten allemaal worden geselecteerd of worden ingevuld om de vraag goed te rekenen. De volgorde waarin de antwoorden worden gegeven is niet relevant.

 • Antwoordreeks gevraagd: Alle goede antwoorden moeten in de juiste volgorde worden ingetypt of worden geselecteerd.

 

  ______________________________________________________________________________________

Open vraag

één antwoord gevraagd

Voer een vraag en het juiste antwoord in om een open vraag te maken:

 • gebruik de code <placeholder> </placeholder> om de open ruimte in de vraag aan te geven. bijvoorbeeld:

De hoofdstad van Frankrijk is <placeholder>             </placeholder>.

 • Na het invullen van de vraag en het antwoord, klik op 'Bewaar deze regel'.
 • Klik nu op de stip naast het '+'symbool en stel de vraagstijl 'open vraag alleen'  en de antwoordstijl 'enkel antwoord gevraagd'.

meer antwoorden gevraagd

Voer een vraag en het juiste antwoord in om een open vraag te maken:

 • gebruik de code <placeholder> </placeholder> om de open ruimtes in de vraag aan te geven. bijvoorbeeld:

Vous <placeholder>                 </placeholder> des chambres <placeholder>                  </placeholder>.

 • Na het invullen van de vraag en het antwoorden, klik op 'Bewaar deze regel'.
 • Klik nu op de stip naast het '+'symbool en stel de vraagstijl 'open vraag alleen'  en de antwoordstijl 'antwoordenverzameling gevraagd'.

 

 

Drillster toont voor de gebruiker nu twee invulvelden waarin de juiste antwoorden kunnen worden getypt.

open.png

 

 ______________________________________________________________________________________

Spraak (zet tekst om naar spraak)

Met de juiste licentie kunt u geschreven tekst omzetten in spraak. Drillster zet de ingevoerde tekst om in spraakfragmenten. Zo kunnen bijvoorbeeld dictees of luistervaardigheden geoefend worden voor bijvoorbeeld het taalonderwijs.

Let op! Wij adviseren om de drill eerst te dupliceren voordat een kolom ingesteld wordt als 'Produceer spraak' . Zo blijft de originele drill beschikbaar.

Zet tekst om in spraak

 • Ga naar 'mijn content'
 • Selecteer de drill waarvan de tekst omgezet moet worden in spraak. (Dupliceer de drill voordat je verder gaat.)
 • Klik op 'wijzigen' in het driepunts-menu, je komt in de drill-editor.
 • Klik op de blauwe menu-button en selecteer 'Produceer spraak'

Drillster toont nu het menu waarin de taal geselecteerd kan worden (mannelijke of vrouwelijke stem). Wanneer u een optie selecteert hoort u een voorbeeld. Er zijn 10 talen beschikbaar.

 • Selecteer de taal and stem van uw keuze. U hoort het voorbeeld wanneer u 'speel voorbeeld af' aanklikt.
 • Klik op 'converteer' en de drill wordt omgezet van tekst naar spraak.

Wanneer de drill is geconverteerd verschijnt een extra kolom met de geluidsfragmenten (oranje icoon)

 • Beweeg de muis over de oranje buttons om de geluidsfragmenten te beluisteren.
 • De originele tekstkolom kan worden verwijderd of worden aangepast als de 'bekende kolom'. 

Maak een dictee met Drillster

 • Volg de procedure om een kolom met geluidsfragmenten aan te maken.
  • Selecteer de drill waarvan de tekst omgezet moet worden in spraak. 
  • Klik op 'wijzigen' in het driepunts-menu, je komt in de drill-editor.
  • Klik op de blauwe menu-button en selecteer 'Produceer spraak'
  • Selecteer de taal and stem van uw keuze. 
  • Klik op 'converteer' en de drill wordt omgezet van tekst naar spraak.
 • Klik op de blauwe menu-button in de 'gesproken' kolom.
 • Selecteer de optie 'Aanwijzen als bekende kolom'. Dit is nu de 'bekende kolom'.
 • Verwijder de kolom me

 

 

 • Click the blue menu-button on the right, next to the sound fragments' column's title. A menu is unfolded.
 • Choose “Assign as known”. This way, the column with sound fragments will become the known column.
 • An extra column containing the audio fragments is added. The original column containing the text may be removed. This can be done by selecting the "remove" option from the drop down menu.
 • The Drill now consists of 2 columns. The first column contains the sound fragments, the second column contains the written text belonging to the sound fragments.
 • Now click “Advanced options”.
 • Click “Productive practicing only”.
 • Click “Open ended only”.
 • The dictation exercise is now ready. Drillster will always present the user with a sound fragment and the user needs to type in the spoken text when practicing or testing.

Listening skills exercises can also be created this way. The sound fragments can be put in the “Known column” as well as in the “Unknown column”. The “Multiple choice only” option can be selected. Depending on the specifics of the listening exercise, Drillster will play the sound fragment, making the user choose from several answer options (productive practicing only, multiple choice only), or Drillster will show text and lets the user choose from different sound fragments (receptive practicing only, multiple choice only). Multiple drills can be made with the same content, teaching the knowledge in several ways.

 

Equation

Drillster has an option to add mathematical formulas. By adding formulas with this option, a user will see the same formula, guaranteed. The formulas can be added by using MathML-code.

To add formulas:

 • Click the "+"-sign and select "Equation".
 • A window will open in which you can add the MathML-code.
 • Click "convert"
 • Drillster shows the formula in the column.

 

Hotspot 

Drillster has an option to add hotspot images. These are images in which the user needs to click the right area. Drillster will count the answer correct when the right area has been clicked.

To add hotspot images you need to take two steps:

 • The image must first be added and the areas must be selected.
  • Click "Show advanced options"
  • Under 'Hot spot images' you can click "Add" and select the right image.

 

 • When you have added the image this will appear next to the "Add"-button.
 • Click the added image.
 • A new window appears in which you can select the areas.
 • To select a new area you click the starting point in the screen.
 • From here you select every next point in the area. Drillster sets straight lines between points by default. For a squared area you only need to select the corners. For an area with several angles (like Limburg in the example) you need to follow the entire perimeter of the image.
 • When all points have been selected, click the last point while holding "shift".
 • At the bottom of the page you can adjust the name of the selected area.

When the hotspot image has been added, it can be entered into the columns as an answer.

 • Click the "+"-sign and select "Hotspot".
 • Then select the area by clicking on it.
 • Drillster has now added the Hotspot image.

To set multiple correct answers for the hotspot image, multiple areas should be selected when adding the hotspot image as an answer.

 • Click the “+” sign and select “Hotspot”
 • Then select the areas by clicking on it.
 • Drillster has now added the Hotspot image.
 • Change the ‘Answer style’ to “answer set sought”

Pay attention: To save the changes made in a drill, a drill has to be released first. This can be done by clicking “Release this version” on top of the page. Once a drill version is released, the changes that are made can be seen by practicing the drill. Furthermore, you can publish it in the drill store, forward it to other users, define tests for it *, add it to groups* and more. *(if your account allows you to)

 

 

 

 

Vraagstijlen en antwoordopties

Let op: Om vraagstijlen en antwoordopties te selecteren moeten de 'geavanceerde opties' aangeklikt zijn!

Selecteer een van de drie vraagstijlen:

 • Iedere vraagstijl: Drillster presenteert de gebruiker een mix van open vragen en multiple choice vragen tijdens het oefenen. 
 • Alleen multiple choice: Drillster vraagt alleen multiple choice vragen tijdens het oefenen.
 • Alleen open vragen: Drillster vraagt alleen open vragen tijdens het oefenen. 

 Ook de antwoordopties zijn in te stellen (let op: de geavanceerde opties moeten zijn aangeklikt). 

 • Enkel antwoord gevraagd: Slechts 1 antwoord wordt gezien als correct wanneer een open- of multiple choice-vraag wordt beantwoord.
 • Antwoordverzameling gevraagd: Er zijn meerdere goede antwoorden, deze moeten allemaal worden geselecteerd of worden ingevuld om de vraag goed te rekenen. De volgorde waarin de antwoorden worden gegeven is niet relevant.
 • Antwoordreeks gevraagd: Alle goede antwoorden moeten in de juiste volgorde worden ingetypt of worden geselecteerd.

Voor meer informatie over vraagstijlen:Question styles

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk