Drillster Support & Info

Definiëren van toetsen

Iedereen die een Drillster account heeft, kan een toets maken. Om toetsdefinities beschikbaar te stellen aan andere gebruikers en om toetsresultaten in te zien, is een premium account of een licentie vereist.

Een toets in Drillster is de evaluatievorm waarbij de deelnemer voor een vastgesteld tijdstip en binnen een vastgestelde tijd een toets maakt. De inhoud van de toets wordt samengesteld met de content van bestaande drills. 

Toets definiëren

 • Ga naar 'Mijn content'.
 • Klik op het oranje '+' symbool en selecteer 'Nieuwe toets maken...'
 • Volg de instructies op (3 stappen: Algemeen, Vragen, Samenvatting).
 • Klik op de oranje button 'Maak aan'.

De toets die je gemaakt hebt verschijnt onder 'Mijn content' en filter op 'Mijn toetsen...'. Vanuit dit scherm voor toetsen kun je op zeer efficiënte wijze je toetsen en examens beheren, bijvoorbeeld de toetsen toevoegen aan een groep.

Instellingen

Stap 1. Algemeen

 • Toetsnaam: Geef de toets een toepasselijke naam
 • Drills: Selecteer de drills die u wilt toevoegen aan de toets
 • Instructies (optioneel): Deze instructies worden aan de gebruiker getoond voordat de toets begint.
 • Geavanceerde opties:
  • Richting: Wanneer in de drill niet is vastgelegd hoe er wordt getoetst dan kunt u hier instellen of de toets productief, receptief of een combinatie van beide moet toetsen.
  • Stijl: Stel de vraagstijl in van de toets, multiple choice of open vragen.
 • Tijdslimiet: Stel in hoelang (uren of minuten) een deelnemer over de toets mag doen.
 • Onbeantwoorde vragen: Wanneer de optie 'Onbeantwoorde vragen' aan is gezet kan een deelnemer vragen overslaan. Dit betekent dat zij een vraag niet hoeven te beantwoorden om met de volgende vraag verder te gaan.
 • Inzage in resultaat: De verschillende opties geven aan welke resultaten na afloop van de toets met de deelnemer worden gedeeld.

Stap 2. Vragen

 • Vraagverdeling: Standaard ingesteld op 'Automatisch' maar je kunt m.b.v. de regeltags dit handmatig doen.
 • Drill-weging: Hier kun je instellen waar het zwaartepunt van de weging ligt. Standaard instelling is 'automatisch'.
 • Totaal aantal vragen: Wanneer meerdere drills zijn toegevoegd aan de toets kan het totaal aantal vragen erg veel zijn. U kunt de lengte van de toets inperken door het instellen van het maximaal aantal vragen dat in de toets gesteld kan worden.

Stap 3. Samenvatting

 • Dit is een overzicht van de instellingen.
 • Klik op 'Maak aan'.
 • U vindt de toets in het overzicht van 'Mijn content' en filter op 'Mijn toetsen...'. U kunt de toets via het driepunts menu o.a. toevoegen aan een groep.

 

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk