Drillster Support & Info

Gooiconsult realiseert hogere trainingsresultaten met Drillster

Gooiconsult Advies en Training zet het adaptieve leer- en toetsprogramma Drillster in om binnen haar trainingen de kenniscomponenten op interactieve en duurzame wijze te ontwikkelen. De adaptieve kennisontwikkeling van Drillster sluit naadloos aan op de sportschool aanpak die Gooiconsult inzet bij competentie-ontwikkeling. De ervaringen die tot dusverre in de praktijk zijn opgedaan met deze innovatieve aanpak, laten zien dat de gezamenlijke propositie van Gooiconsult en Drillster leidt tot betere trainingsresultaten.

Gooiconsult realiseert met en voor haar klanten een duurzame cultuur van leren en presteren. Dit doet Gooiconsult volgens de aanpak van ‘Meten – Ontwikkelen – Meten’. Hierbij werkt Gooiconsult volgens het unieke sportschooltrainingsprincipe. Bij het ontwikkelen van competenties wordt gekeken naar wat iemand al goed beheerst en wat hij nog niet goed beheerst en het trainingsprogramma legt zich dan met name toe op de vaardigheden die nog verder ontwikkeld moeten worden. Deze aanpak is dus te vergelijken met een individuele aanpak in een sportschool. Het trainingsprogramma van Gooiconsult zorgt voor deze individuele aanpassing van het trainingsprogramma, voor optimale resultaten.

Drillster is een innovatief e-learning bedrijf dat een online platform ontwikkeld heeft dat haar gebruikers op slimme en efficiënte manier kennis laat ontwikkelen, vasthouden en testen. Onderzoek heeft aangetoond dat 90% van het lesmateriaal binnen een week weer vergeten wordt indien er niets met het materiaal wordt gedaan. Drillster verandert dit: het adaptieve algoritme stelt gebruikers in staat om meer te leren in minder tijd en om het geleerde langer te onthouden. Dit doet Drillster door tijdens het leren meer aandacht te besteden aan hetgeen nog niet goed beheerst wordt.

Drillster past zich bij het ontwikkelen van kennis dus ook aan aan het actuele en werkelijke kennisniveau van een medewerker. Deze aanpak sluit perfect aan bij het sportschooltrainen van Gooiconsult. Zowel voor kennis als voor competenties wordt uitgegaan van de huidige status van een kandidaat (meten) en wordt via een adaptief programma (ontwikkelen) op de meest efficiënte manier gewerkt naar het realiseren van steeds hogere trainingsdoelen (meten).

Alexander Groen, senior adviseur en trainer van Gooiconsult, is erg enthousiast over de resultaten die tot dusverre met Drillster behaald zijn: “We zien een sterke toename in competentiestijging bij management- en leiderschapstrajecten waarbij we Drillster inzetten als hulpmiddel om kennis- en vaardigheden te ontwikkelen. Door voorafgaand aan de training, deelnemers modelkennis behorende bij managementvaardigheden te laten ontwikkelen met behulp van o.a. Drillster komen deelnemers beter voorbereid naar de training. Hierdoor is er meer oefentijd beschikbaar tijdens de training, wat de effectiviteit en daarmee het resultaat van de training ten goede komt! ”.

Marco van Sterkenburg, medeoprichter van Drillster, licht toe: “voor het ontwikkelen van competenties is een goede kennis van de onderliggende theorie nodig. Alleen dan kun je de competenties bewust en optimaal ontwikkelen. Drillster zorgt voor de kennisontwikkeling en kennisretentie en doet dit volgens eenzelfde systematiek als Gooiconsult voor vaardigheidstraining. Dit maakt de samenwerking tussen Gooiconsult en Drillster zo sterk.”

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk