Drillster Support & Info

Sandler kiest Drillster voor sales training reinforcement.

Sandler Training Brazil levert toonaangevende sales- en managementtrainingen aan zakelijke klanten in Brazilië. Sandler zet de Drillster app in om het effect van hun trainingen te vergroten en het gebruikelijke wegsijpelen van kennis te bestrijden. De Drillster app blijkt een krachtig middel te zijn om de opgedane competenties van commercieel personeel te verbeteren en te onderhouden. 

Het Sandler sales trainingsprogramma bevat de ontwikkeling van zowel kennis, vaardigheden en attitude. Om commerciële vaardigheden te ontwikkelen, moeten de deelnemers aan de opleiding eerst voldoende kennis bezitten van de theoretische elementen van het verkoopvak. Deze theorie werd altijd in boekvorm aan de deelnemers aangeboden. Sandler heeft dit nu vervangen door interactieve lessen die op de Drillster app worden aangeboden. Deelnemers gebruiken de drills (interactieve oefeningen) om op gepersonaliseerde en onderhoudende wijze hun commerciële vaardigheden te testen, te ontwikkelen én te onderhouden. 

Het notificatiemechanisme van Drillster stelt deelnemers aan de Sandler trainingen in staat om hun kennis op peil te houden nadat de klassikale sessies afgelopen zijn. Dit blijkt een belangrijk training reinforcement op te leveren. Het vergroot het effect van het commerciële opleidingsprogramma.

Drills zijn ontwikkeld rondom belangrijke thema's als het sales kwalificatieproces, het identificeren van de klantbehoefte en het doorlopen van het decsion making process.  De onderwijskundigen van Drillster hebben Sandler ondersteund bij het ontwerpen van de content. De interactieve oefeningen worden in de Portugese taal en via de mobiele apps aangeboden aan de deelnemers van de Sandler trainingsprogramma's. 

Carlo Hauschild, algemeen directeur van Sandler in Brazilië, licht toe: "De verhalen die onze klanten ons vertellen zijn ongelooflijk. Dankzij het didactisch concept van Drillster liggen de commerciële concepten nu altijd vers in het geheugen en onze klanten kunnen ze dus altijd toepassen op de momenten dat zij tegenover klanten zitten en de commerciële vaardigheden het hardst nodig hebben. Zolang de deelnemers de discipline hebben om wekelijks even aan hun drills te werken, realiseren zij uitstekende verkoopresultaten."

Marco van Sterkenburg, mede-oprichter van Drillster, voegt hier aan toe: "Sandler laat zien dat Drillster ook geschikt is voor het ontwikkelen van soft skills. De Drillster learning analytics voorzien opleiders van belangrijke informatie over de sterke en zwakke punten van zowel individuele cursisten als een groep cursisten. Dit stelt hen in staat om tijdens de klassikale trainingen op deze ontwikkelgebieden in te zoomen. Het verhoogt de ROI op de training maar vergroot ook de betrokkenheid en motivatie van de deelnemers."Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.