Drillster Support & Info

Mobiele notificaties vergroten de learner engagement

Mobiel leren neemt een vlucht. Via de Drillster mobiele apps kunnen cursisten geïnformeerd worden als er nieuwe leeropdrachten voor hen klaar staan. De mobiele alerts informeren de student ook net voordat belangrijke kennis weg dreigt te zakken. Zo kan die kennis tijdig weer bijgespijkerd worden.

De notificaties kunnen via twee kanalen verstuurd worden: e-mail en/of mobiel. Klanten met een premium or licentieaccount kunnen via de Drillster backoffice instellen via welke kanalen zij de deelnemers aan hun trainingen willen informeren.

Het versturen van notificaties kan door verschillende gebeurtenissen geïnitieerd worden:

  • De deelnemer wordt in- of uitgeschreven voor een bepaald trainingsprogramma.
  • Een leerdoel is gesteld.
  • Een toets staat klaar.
  • De beheersing van de deelnemer is niet op peil: Drillster breekt het lesmateriaal op in behapbare stukken en motiveert deelnemers om in regelmatige intervallen te studeren en zo een leerdoel op tijd en met positief resultaat af te sluiten. Reminders worden gestuurd als de deelnemer niet op schema ligt om het leerdoel te realiseren.
  • De beheersing van de deelnemer op specifieke thema’s is gedaald en de deelnemer moet de kennis weer bijspijkeren om het leerdoel weer te behalen.

Drillster onderscheidt eenmalige en permanente leerdoelen. Voor het realiseren van een eenmalig leerdoel moeten de deelnemers voor een ingegeven datum een specifieke beheersing op de drill behalen. Het is noodzakelijk om die beheersing te onderhouden na het verstrijken van de streefdatum.

Permanente leerdoelen worden voor permanente educatie gebruikt en zijn een uitbreiding van de eenmalige leerdoelen. De reminders worden op exact dezelfde wijze gestuurd als voor eenmalige leerdoelen. In aanvulling daarop wordt het permanente leerdoel na de streefdatum continu geëvalueerd. Indien de beheersing van een individuele gebruiker beneden een vooraf ingestelde minimale beheersing zakt, dan zal een notificatie gestuurd worden waarmee de gebruiker aangemoedigd wordt om de beheersing weer terug te brengen naar het gewenste niveau.

Drillster heeft ook een push notificatie API die organisaties in staat stelt om de Drillster notificaties via hun leermanagementsysteem, leerlingvolgsysteem of Intranet te presenteren aan de gebruikers.

Zowel e-mail als mobiele alerts zijn een krachtig middel om de motivatie en betrokkenheid van cursisten te vergroten en hen te helpen hun leerdoelen te realiseren. Het spreekt voor zich dat dit uiteindelijk leidt tot betere kennisborging en -retentie.

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.