Drillster Support & Info

Welk gedeelte van de lesstof zit al in het lange termijngeheugen?

Drillster blijft innoveren en introduceert de uiteindelijke beheersing. De uiteindelijke beheersing geeft het percentage van een opleiding weer dat al opgeslagen is in het langetermijngeheugen van de individuele cursist. 

Elke keer als een deelnemer leert via Drillster, wordt kennis aan het langetermijngeheugen toegevoegd. Drillster berekent voor iedere drill wat het minimale kennisniveau is dat gehandhaafd blijft als de cursist vandaag stopt met het onderhouden van zijn kennis. Dat is het percentage van de lesstof dat al opgeslagen is in het langetermijngeheugen.
 
 
 
De uiteindelijke beheersing toont hoe efficiënt een student gestudeerd heeft en deze learning analytics maken het mogelijk om de efficiency tussen twee of meerdere cursisten te vergelijken. Drillster past predictive analytics toe om de uiteindelijke beheersing te berekenen. Aan de basis van die berekeningen liggen de wetenschappelijke onderzoeken van de vergeetcurve. 

Groep administrators hebben toegang tot de rapportage over de uiteindelijke beheersing per medewerker. Deze rapportage is te downloaden in bij de groepsrapportage en verrijkt de rapportage over de huidige en hoogst behaalde beheersing en de rapportage over de bestede tijd. 
 
In de rapportage wordt voor de uiteindelijke beheersing twee waarden weergegeven: de huidige beheersing en de minimale duurzame kennis die minimaal geborgd is als de student vandaag stopt met studeren. 
 
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk