Drillster Support & Info

Gebruikers toevoegen en beheren

Drillster onderscheidt twee soorten gebruikers, te weten medewerkers en deelnemers. 

 • Deelnemers: alle personen die een gebruikersaccount moeten hebben voor algemeen gebruik (cursisten of studenten), zonder dat zij beheersfuncties krijgen toegewezen.
  • Deelnemers handmatig toevoegen
  • Bulk toevoegen (grote groep deelnemers toevoegen)
  • Deelnemers verwijderen
 • Medewerkers: alle personen die toegang moeten hebben voor het beheren van oefeningen en groepen, het inzien van rapportages of het instellen van leerdoelen.
  • Medewerkers toevoegen
  • Toekennen of aanpassen gebruikersrechten. Je kan alleen rechten toekennen die jij zelf ook hebt. 

  ______________________________________________________________________________________

DEELNEMERS HANDMATIG TOEVOEGEN

add_to_group.png

 • Klik in de sidebar op ‘Groepen’ en selecteer in het dashboard de groep waar je een deelnemer aan wilt toevoegen.
 • Klik op ‘Groepsdetails’ bekijken.
 • Klik op de tab ‘deelnemers’.
 • Klik op het ‘+’ symbool.
 • Vul een geldig e-mailadres en de volledige naam in van de deelnemer.
 • Optioneel: bulk upload is mogelijk voor grotere groepen.
 • Klik op de button ‘Toevoegen’.
 • De gebruiker is nu toegevoegd.

  ______________________________________________________________________________________

BULK TOEVOEGEN

bulk_upload.png

Drillster heeft een optie om het uitnodigen van grote groepen deelnemers te automatiseren. Vanuit een Excel bestand kunnen de gegevens van de deelnemers gekopieerd worden.

 • Klik in de sidebar op ‘Groepen’ en selecteer in het dashboard de groep waar je een grote groep deelnemers aan wilt toevoegen.
 • Klik op ‘Groepsdetails’ bekijken.
 • Klik op de tab ‘deelnemers’.
 • Klik rechts op het extra menu op 'Bulk groepsuitnodigingen'

 

 • Kopieer de gebruikersgegevens vanuit Excel en plak deze in het tekstvenster.
  • Open Excel en vul de gebruikersgegevens in zoals de afbeelding hieronder.
  • Selecteer in Excel alle deelnemers. Vervolgens drukt u op de rechtermuisknop en selecteert kopiëren.
  • Plak de gegevens in het tekstvak in de Drillster applicatie (rechtermuisknop en selecteer plakken).
 • Klik 'Importeer'.
 • De gebruikersgroep is nu toegevoegd.

  ______________________________________________________________________________________

DEELNEMER VERWIJDEREN

deelnemer_verwijderen_vangroep.png

 • Klik in de sidebar op ‘Groepen’ en selecteer in het dashboard de groep waar je deelnemers wilt verwijderen.
 • Klik op ‘Groepsdetails’ bekijken.
 • Klik op de tab ‘deelnemers’.
 • Selecteer de deelnemer(s) die u wilt verwijderen of klik direct op de button 'uitnodiging intrekken'.
 • Klik op het dropdown menu 'acties'(▽).
 • Ontkoppel de deelnemers of trek de uitnodiging in.

  ______________________________________________________________________________________

MEDEWERKERS TOEVOEGEN

medewerker_toevoegen.png

 • Klik in de sidebar op ‘Medewerkers’
 • Klik op het ‘+’ symbool.
 • Vul het hele formulier in:
  • een geldig e-mailadres
  • de volledige naam in van de medewerker (voor en achternaam).
 • Wijs gebruikersrechten toe aan de medewerker onder 'Permissies'.

  ______________________________________________________________________________________

TOEKENNEN OF AANPASSEN GEBRUIKERSRECHTEN (PERMISSIES)

Onder 'Permissies' kunnen de rechten van gebruikers worden aangepast. Dit is vooral belangrijk indien u aan docenten of groepsleiders rechten wilt geven om groepen aan te maken of om rapportage in te zien.

permissie_staffusers.png

 • Klik in de sidebar op ‘Medewerkers’
 • Selecteer de medewerker.
 • Wijzig gebruikersrechten (waar jij zelf ook toegang tot hebt) toe aan de medewerker door de opties aan of uit te vinken.

De volgende mogelijkheden heeft u om rechten te geven aan gebruikers:

 • Practice organizational drills/Toegang tot publieke drills: Deze functionaliteit zorgt ervoor dat alle Drills die een organisatie aan een groep toevoegt, automatisch aan het repertoire van de deelnemers wordt toegevoegd die deel uitmaken van de groep. 
 • Manage Courses/Cursussen beheren: Hiermee kan de medewerker “Cursussen” aanmaken. (Het bundelen van een aantal Drills met hetzelfde onderwerp).
 • Convert tex-to-speech: Hiermee kan de medewerker tekst gemakkelijk omzetten naar gesproken tekst, zodat er ook Dictee of luistervaardigheid Drills gecreëerd kunnen worden. Voor het omzetten van tekst naar spraak wordt gebruik gemaakt van een computergestuurde technologie. Er worden 9 talen ondersteund en per taal kan gekozen worden uit een vrouwen- of mannenstem.
 • Manage Users/Medewerkers beheren: Hiermee wordt de mogelijkheid gegeven aan gebruikers om binnen de licentie andere accounts van medewerkers van de licentieorganisatie aan te maken en rechten aan hen te verschaffen. Deze permissie dient alleen gegeven te worden aan medewerkers met beheerrechten.
 • Admin Acces/Beheerderstoegang: Deze permissie stelt een gebruiker in staat om nieuwe gebruikers aan te maken en om gebruikers te wijzigen of te verwijderen;
 • Use experimental features/Experimentele functies gebruiken: Vink deze mogelijkheid aan als de deelnemer automatisch toegang moet krijgen tot alle nieuwe functionaliteit die binnen Drillster ontwikkeld wordt. We raden aan deze functie altijd aan te vinken.
 • User access/Gebruikerstoegang: Hiermee wordt een gebruiker toegang gegeven tot zijn account. Indien de toegang tot een account (tijdelijk) stopgezet moet worden, zonder dat het account opgeven wordt, kan dit gedaan worden door de “user access” uit te vinken;
 • Group admin/Groepenbeheer: Hiermee wordt een gebruiker rechten gegeven om groepen aan te maken en groepen te wijzigen of te verwijderen
 • Take individual tests/Losse toetsen maken: Hiermee wordt het mogelijk om individuele toetsen samen te stellen en af te nemen.

Wanneer u een nieuw account aanmaakt voor een medewerker kan deze het account direct gebruiken. Het nieuwe account vindt u in het overzicht van alle accounts die te zien zijn onder 'Medewerkers'.

 

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.