Drillster Support & Info

Synchronisatie van toets- en drillresultaten

Drillster neemt nu de beantwoording van toetsvragen mee in de berekening van de drill score. Correct en incorrect beantwoorde toetsvragen tellen mee in de berekening van de drill beheersing. Deze nieuwe functionaliteit verkleint het verschil tussen een drill en een toets en vergroot de didactische waarde van de adaptieve oefeningen.

De toets score zal niet identiek zijn aan de drill score. Immers, bij het berekenen van de drill score moeten individuele vragen (of varianten daarvan) meerdere malen beantwoord worden om de gokkans te minimaliseren en met zekerheid te kunnen vaststellen dat de deelnemer duurzame kennis over het drillonderwerp heeft. 

Voorwaarde voor het meelopen van drill scores bij het maken van een toets of examen, is dat de drills en de toets of het examen deel uitmaakt van dezelfde groep. Uitgesloten zijn toetsen waarbij geen inlog via het Drillster account nodig is.

Het opbouwen van een drill score bij het maken van een toets versterkt het didactisch concept van Drillster. Immers, bij het beantwoorden van vragen in een toets of examen wordt al aangetoond welke kennis een deelnemer (nog) niet heeft en welke wel.

Deze informatie wordt nu direct opgenomen in de drill zodat de deelnemer zijn drillscore ziet wijzigen. Voor de eenmaal opgebouwde drill score geldt dat deze zal afnemen als de deelnemer de kennis niet onderhoudt. Hiervoor wordt het unieke Drillster algoritme gebruikt.

Deze nieuwe functionaliteit werkt voor alle toetsen die na 15 november 2016 gemaakt worden. Voor toetsen die voor die datum gemaakt zijn, worden de drill scores niet bijgewerkt. 

 

 

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk