Drillster Support & Info

"Hoe creëer ik in no time toetsen in Drillster?"

 

Toetsen inzetten met Drillster, een handige manier om jezelf veel werk uit handen te nemen. Maar hoe werkt dit nu precies? En hoe zet je zo’n toets in elkaar? Deze vragen zijn beantwoord tijdens de webinar van 12 maart 2019. Ook is er aan bod gekomen hoe jij als docent de resultaten uit de toets kan gebruiken in de dagelijkse lespraktijk.

Een van de manieren om een toets te definiëren, is door gebruik te maken van tags. Om extra uitleg te krijgen over het definiëren van toetsen op basis van tags, klik op de link en bekijk het filmpje!


Heb je de webinar gemist, kijk hem dan hier terug!

 Hieronder vind je nog een overzicht van de vragen die gesteld zijn tijdens de webinar

Hoe koppel ik leerlingen aan een toets?

Leerlingen kunnen aan een toets gekoppeld worden door eerst een groep aan te maken en hier de leerlingen in te plaatsen. In het menu aan de linkerkant vind je ‘groepen’. Hier kan je een bestaande groep kiezen of een nieuwe groep aanmaken. Het aanmaken van een nieuwe groep doe je door op het oranje bolletje te klikken in de rechterbovenhoek, met + erin.

Voordat een toets gekoppeld kan worden aan leerlingen, moet de toets opgezet zijn. Hoe dit werkt, wordt uitgelegd in de webinar.

Wanneer je in de groep zit, en klikt op het tabblad ‘toetsen’ kom je in het overzicht waar je alle toetsen in deze groep kan zien. Hier kan je ook een toets toevoegen. Dit doe je door op het oranje bolletje te klikken in de rechterbovenhoek met + erin. In het eerste veld kan je op naam de toets zoeken die je wilt toevoegen. Om hem toe te voegen, klik je op de toets die je wilt toevoegen.

Vervolgens kan je een peildatum kiezen. Deze datum is de datum waarop de leerling uiteindelijk de toets gemaakt moet hebben. Dit kan je instellen, maar dat hoeft niet. Door ‘aankondiging’ aan te vinken, krijgen de leerlingen een herinnering voor het maken van de toets. Druk op ‘aan groep toevoegen’ om de toets toe te voegen. De toets is nu beschikbaar voor alle leerlingen uit de groep. Zodra de toets in de groep is gezet, kunnen alle leerlingen de toets maken.

 

Moet een toets altijd bestaan uit bestaande drills?

Een toets wordt gemaakt op basis van drills. Door een of meerdere drills te kiezen, wordt de inhoud van de toets bepaald. Deze drills samen (of een selectie hiervan) vormen de toets. De drills die gekozen zijn, zijn ook de drills die studenten maken om de stof te leren. Wanneer een drill bestaat uit een klein aantal vragen, kan je ervoor kiezen om een drill te maken die gebruikt wordt voor de toets. Wanneer leerlingen een kleine drill vaker maken, kan het voorkomen dat de vragen op een gegeven moment herkend worden. Om te voorkomen dat de leerlingen tijdens de toets de vragen uit de drills die zij geoefend hebben, gaan herkennen, kan je ervoor kiezen om een nieuwe drill te maken met nieuwe vragen over dezelfde stof. Dit, zodat de leerlingen de vragen niet herkennen als drill-vragen en zij in de toets echt getoetst worden op hun kennis over de stof. Wat hierbij wel benoemd wordt, is dat een toets waarbij woordjes getoetst worden, uiteraard gewoon gebruikt kan worden omdat het hier juist gaat om de woordjes die de leerlingen in de drills hebben geoefend.Kan ik op een bepaald tijdstip een toets klaarzetten?

Het is helaas nog niet mogelijk om toetsen op een bepaald tijdstip klaar te zetten. Op het moment dat een toets aan een groep wordt toegevoegd, is de toets beschikbaar voor alle leerlingen die zich in de groep bevinden.

Een alternatief voor het klaarzetten van de toets, is het toevoegen van de toets net voor het moment dat de toets wordt afgenomen.

Onze developers zijn bezig om te kijken hoe deze functie in de Drillster Applicatie tot stand kan komen.Hoe kan ik iemand, wanneer hij al een toets heeft gemaakt, nog een extra kans geven voor een toets?

Wanneer een toets toegevoegd wordt aan een groep, kan je ervoor kiezen om het aantal toets-pogingen te bepalen. De standaardinstelling is een oneindig aantal toets-pogingen. Bij de optie ‘toetsen per gebruiker’, kan je elk aantal toetspogingen voor elk lid uit de hele groep bepalen. Wanneer je hier dus niks invult, kan elke leerling de toets een oneindig aantal keer maken. Wanneer je hier kiest voor een enkele optie per leerling, krijgt elke leerling één kans om een toets toe maken.

Zodra de toets is toegevoegd aan een groep, kan je het aantal toetspogingen nog veranderen wanneer je dat wilt. Dit kan je doen voor alle leerlingen uit de groep of voor een enkele individuele leerling. Dit doe je door in de groep naar het toetsoverzicht te gaan waar alle toetsen te vinden zijn. Klik op ‘resultaten bekijken’ van de toets waarvan je het aantal toetspogingen wilt veranderen. Nu komt u in het overzicht waar per leerling de behaalde score (wanneer de toets gemaakt is) zichtbaar is. Bovenaan zie je het aantal toetspogingen voor deze toets, voor elke leerling uit de groep. Door hier op het pennetje te klikken, kan je het aantal toetspogingen voor de hele groep aanpassen. Vul het aantal gewenste toetspogingen in en klik op bijwerken.

Naast deze aanpassing is het ook mogelijk om voor specifieke leerlingen het aantal toetspogingen aan te passen. Het kan voorkomen dat een leerling met een enkele toetspoging aan de toets is begonnen en dat er tijdens het maken van de toets, problemen zijn ontstaan met het internet waardoor de leerling de toets niet af heeft kunnen ronden. Door in de groep naar de desbetreffende toets te gaan en te klikken op ‘toetsresultaten bekijken’, kom je in het overzicht waar alle leerlingen uit de groep te vinden zijn. Ook hier staat achter elke leerling het aantal toetspogingen. Door ook hier op het pennetje te klikken, kan je voor een specifieke leerling de toetspogingen aanpassen. Door bijvoorbeeld het aantal toetspogingen te verhogen naar 2, krijgt een leerling de kans om de toets nog een keer te maken (wanneer hij de eerste poging al heeft gedaan).

 

Nieuw toetsresultaten-rapport beschikbaar!

Na de webinar is er een nieuw rapport beschikbaar gekomen, namelijk een rapport voor de bestede tijd. Dit geeft jou als docent de kans om zicht te krijgen op hoe lang een leerling doet over de toets. Wanneer er geen tijdslimiet aan een toets is gesteld, kan een leerling zo lang over de toets doen als hij of zij zou willen. Een toetsrapport aanmaken doe je door naar de toets te gaan waar je het rapport van op wilt vragen. Klik op ‘toetsresultaten bekijken’. In de tweede grijze balk vind je een downloadknop (een pijl naar beneden boven een balk). Klik hierop en kies voor ‘toetsresultaten voor groep aanmaken’. Er wordt nu een rapport aangemaakt. Deze wordt geplaatst bij de rapporten. Hier kom je door in het linkermenu te kiezen voor ‘rapporten’. Daar is een overzicht te vinden van alle rapporten die aangevraagd zijn en hier kan je kiezen om het desbetreffende rapport te downloaden. Naast de persoonsgegevens, status van de voortgang en de score, is hier nu ook per leerling de duur van de toets te vinden.Elke leerling een eigen toets!

Elke leerling in een groep maakt een toets gebaseerd op dezelfde drills. Ondanks dat de toets gebaseerd is op dezelfde drills, bevat elke toets van elke leerling andere vragen. Dit komt omdat de vragen uit de drills random gekozen worden en dus voor elke leerling anders zijn. Het voordeel hiervan is dat leerlingen niet gemakkelijk bij elkaar kunnen afkijken omdat zij toch allemaal verschillende vragen hebben. Ook wanneer iemand een toets over doet, krijgt hij of zij een andere toets dan de eerste keer. Zo wordt er voorkomen dat een leerling elke keer dezelfde toets maakt en dus vragen gaat herkennen.

 

Toelichting transformatoren

In de webinar werd kort benoemd dat er tijdens het opstellen van een toets gekozen kan worden voor verschillende soorten transformatoren. Transformatoren bepalen hoe de score van een toets bepaald wordt. Er zijn verschillende soorten transformatoren. Er kunnen meerdere transformatoren gekozen worden bij eenzelfde toets maar zoals in de webinar ook al aan bod kwam, kan dit voor verwarring zorgen. De verschillende transformatoren vormen namelijk onafhankelijk van elkaar de score. Wat de transformatoren precies betekenen, kun je hieronder lezen.

 

  • Name of drill with matching level. Bij deze instelling ziet een student de naam van de drill waarop hij in de toets het beste heeft gescoord.  
  • One to ten, proportional to the number of correct answers.  Deze instelling zorgt voor een ongewogen score. Het aantal juiste antwoorden ten opzichte van het totaal aantal antwoorden bepaalt de score, tussen de 1 en 10. De score wordt daarbij afgerond op hele cijfers.
  • One to ten with one decimal, proportional to the number of correct answers. Deze instelling zorgt voor een ongewogen score. Het aantal juiste antwoorden ten opzichte van het totaal aantal antwoorden bepaalt de score, tussen de 1 en 10. De score wordt hier afgerond op 1 decimaal, in plaats van op gehele cijfers.
  • Percentage of questions answered correctly: Deze instelling geeft de score weer in een percentage. Hierbij wordt het percentage juiste antwoorden ten opzichte van het totaal aantal vragen weergegeven. Deze instelling is de standaardinstelling, wat betekent dat deze transformatie van score gebruikt wordt wanneer er geen optie wordt gekozen.
  • Weighted percentage of questions answered correctly: Bij eerdere instellingen tijdens het maken van de toets kan bepaald worden hoe zwaar een drill of vraag weegt in de totstandkoming van een score. Deze weging wordt bij deze instelling meegenomen in het berekenen van de score. De score die de student te zien krijgt, is een percentage van de juist beantwoorde vragen uit de toets, waarbij dus de weging (van vragen of drills) is meegenomen.
  • Rapportcijfer op basis van 68% / 70 % / 80 % cesuur: Hier gaat het om drie dezelfde instellingen, maar dan met een andere cesuur. Het percentage laat zien hoeveel procent van de vragen een student correct moet beantwoorden om een voldoende te halen. Wanneer dit percentage is behaald, heeft de student de toets behaald. De score die de student te zien krijgt, is een rapportcijfer tussen de 1 en 10, die lopen van 1, 1½, 2, 2,½... tot 10.
  • Omschrijving op basis van 70% cesuur. Wanneer deze instelling wordt gekozen, krijgt de student na afloop van de toets een omschrijving van zijn beoordeling te zien. Wanneer een student 70% haalt, krijgt hij het woord voldoende te zien, wanneer een student lager scoort dan 70%, heeft hij de toets niet gehaald. Afhankelijk van welke score de student haalt, krijgt hij een passende omschrijving te zien. De omschrijvingen bij de behaalde scores zijn de volgende:

9½ / 10 Uitstekend
8½ / 9 Zeer goed
7½ / 8 Goed
6½ / 7 Ruim voldoende
5½ / 6 Voldoende (cesuur 70%)
4½ / 5 Zwak
3½ / 4 Onvoldoende
2½ / 3 Ruim onvoldoende
1½ / 2 Slecht
1 Zeer slecht

De omschrijvingen zullen altijd in het Nederlands getoond worden, ongeacht of de instellingen van het account in een andere taal staan.

  • Pass at 60% / 70% / 75% / 80 %. Dit zijn vier verschillende instellingen, een per percentage. Deze instelling laat de leerling zien of hij gezakt of geslaagd is na het doorlopen van de toets. Wanneer een leerling 60, 70, 75, of 80 % van de vragen goed heeft (afhankelijk van welke instelling er gekozen is), krijgt de student het woord geslaagd te zien. Wanneer de student hieronder scoort, krijgt hij het woord gezakt te zien. Elk percentage heeft een losse instelling die gekozen kan worden.
  • Qualify at 80% (inclusive) Bij deze instelling ligt de cesuur op 80%, wat betekent dat een student 80% van de vragen goed moet hebben om een voldoende te halen. De score die de student te zien krijgt na het doorlopen van de toets, is het woord qualified, wanneer 80% of meer van de vragen juist zijn beantwoord, en unqualified, wanneer minder dan 80% van de vragen goed zijn beantwoord.
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.