Drills zijn adaptieve oefeningen die ervoor zorgen dat je efficiënter leert en beter onthoudt wat je geleerd hebt. Drills kunnen handmatig gecreëerd worden, je kunt ze uploaden en bedrijven en onderwijsinstellingen kunnen ook automatisch drills genereren via de Drillster API.