Een groep is een aantal gebruikers die gezamenlijk een oefening, cursus, training of opleiding volgen. Door individuele gebruikers samen te brengen in een groep wordt het eenvoudig om drills of toetsen te distribueren in de groep, om leerdoelen voor de groep te stellen en om de voortgang van de groep te volgen. Drillster onderscheidt twee soorten gebruikers, te weten medewerkers en deelnemers.