Drillster Support

Drill uploaden

Een drill kan handmatig worden gecreëerd binnen Drillster, maar je kunt ook drills uploaden. Om te lezen hoe je handmatig een drill aanmaakt, klik je hier.

Een drill uploaden kan met de volgende bestanden:

 1. Een .csv bestand
 2. WRTS 1.0 of 2.0 bestand
 3. Hot Potatoes Quiz bestand
 4. QTI bestand
 5. Drilldown

.CSV bestand

In Excel kun je bestand opslaan als .csv bestand. Je kunt een .csv bestand gebruiken om gemakkelijk bestaande content in Drillster te uploaden indien het bestand voldoet aan de indeling zoals in het te downloaden bestand. Klik hier om het .csv bestand te dowloaden.  

In het voorbeeldbestand kan de input worden gegeven en wordt dit automatisch omgezet naar het juiste format. Download het .csv file tabblad en upload dit in Drillster. 

Als je ervoor kiest om zelf een .csv bestand aan te maken, let dan op de volgende aspecten:

csv.jpg

 

Beschrijving drill
In rij 1 tot en met 5 van Kolom A en B komen de volgende aspecten:
 1. Subject: Hier vul je het onderwerp in.
 2. Drill name: In vul je de naam van de drill in.
 3. Practice restrictions: Hier vul je of je de drill productief of receptief wilt laten oefenen. Voor meer uitleg hierover klik je hier.
 4. Description: Hier vul je de beschrijving van de drill in.
 5. Tags: Hier vul je eventuele tags van de drill in. Wil je meer weten over tags? Klik dan hier.
Vraag invoeren
De vraag komt vanaf rij 8 in kolom A te staan. Zet in de vraag die je in het csv. bestand invoert geen / of \ symbool, dit ziet het systeem als een splitsing tussen twee vragen, waardoor je een verkeerd resultaat krijg na het uploaden.
Antwoorden invoeren
Alle antwoorden bij elkaar komen in kolom B, waarbij de verschillende antwoorden gesplitst worden door een /.
 • Goede antwoorden worden ingevoerd zonder symbool ervoor, foute antwoorden worden ingevoerd met een @ ervoor.
 • Zet in de antwoordteksten die je in het csv. bestand invoert geen / of \ symbool, dit ziet het systeem als een splitsing tussen de antwoorden, waardoor je een verkeerd resultaat krijg na het uploaden.
 • De invoer van een cel kan er dan als volgt uitzien: Goudreinet/@peer/@banaan/@druif. Hierbij is 'Goudreinet' het juiste antwoord. Peer, banaan en druif zijn hier de afleiders.
 • Let op! Begin het eerste goede antwoord niet met een - symbool. Dit zorgt voor een fout in het systeem. Wissel het eerste en tweede antwoord in dat geval om, of zet een ‘ symbool voor het streepje.
Feedback invoeren
De feedback voor het goede antwoord én de feedback voor de foute antwoorden worden ingevoerd in kolom C.
 • De twee feedback teksten worden gesplitst door een /.
 • Zet in de feedbackteksten die je in het csv. bestand invoert geen / of \ symbool, dit ziet het systeem als een splitsing tussen de feedbackonderdelen, waardoor je een verkeerd resultaat krijg na het uploaden.
 • De feedback voor het goede antwoord wordt ingevoerd zonder symbool ervoor, de feedback voor de foute antwoorden wordt ingevoerd met een @ ervoor.
 • De invoer van een cel kan er dan als volgt uitzien: Dat is juist! Een auto heeft vier wielen./@Dat is niet juist. Een auto heeft vier wielen.
 • Let op! Zorg ervoor dat de beide feedback teksten van elkaar verschillen, anders krijg je later een foutmelding.
 • Nadat de drill is geüpload, kan de feedback-functie worden ingeschakeld in de drop-down menu naast de naam van de kolom in de editor, zie de afbeelding hieronder.
Extra kolommen
kolominstellingen.pngElke extra kolom die hierna wordt ingevoerd in het .csv bestand, zal als onbekende kolom worden ingevoerd in Drillster. Gebruik voor een context kolom bijvoorbeeld dezelfde structuur als bij bovenstaande kolommen. Nadat de drill is geüpload, kan de context worden ingeschakeld in de drop-down menu naast de naam van de kolom in de editor, zie de afbeelding hierboven.

Let op!

Sla het Excelbestand altijd op als .csv (door komma's gescheiden) Ons advies is om gebruik te maken van Google Sheets voor het maken van .csv bestanden. Dit programma heeft wereldwijd dezelfde instellingen, Excel kan per taal verschillen waardoor csv bestanden soms niet werken.


Controleer altijd het bestand dat in kolom A alleen de vragen staan. In kolom B alleen de antwoorden en in kolom C alleen de feedback.

QTI bestand

IMS QTI (IMS Question and Test Interoperability) is een manier om vragenreeksen op te slaan en uit te wisselen; het is een standaard die gebruikt wordt door elektronische leeromgevingen

Upload een bestand in Drillster

Upload het bestand in Drillster
  1. Ga naar 'mijn content'
  2. Klik op het '+' symbool om een nieuwe drill toe te voegen.
  3. Klik op de tap 'Drill via bestand uploaden'. Uploaden_csv_bestand.jpg
  4. Klik op 'kiezen' om het juiste bestand te selecteren of sleep het bestand naar de juiste plek.
  5. Klik op 'Importeren' zodat de drill wordt geupload in 'mijn content'.
Opties voor importeren van bestand
 • Bestand alleen valideren

  Drillster controleert alleen of het bestand de juiste lay-out heeft en kan worden geüpload. Wanneer deze optie is geselecteerd zal Drillster het bestand nog niet converteren naar een drill.

 • Importeer nog een bestand

  Drillster keert niet terug naar de editor van de drill die net is ingevoerd, maar het keert terug naar het scherm om te importeren, zodat je een ander bestand kunt importeren.

  Nadat 'Importeren' is aangeklikt zal de drill worden gemaakt en keer je terug naar de editor.Klik op 'bewerken' om de drill te controleren of aan te passen. Vraagsoorten kunnen worden ingesteld, alternatieven kunnen worden toegevoegd, etc.

Let op!

Voor het opslaan en zichtbaar maken van wijzigingen moet een drill vrijgegeven worden.

 • Ga naar de bovenkant van de pagina.
 • Klik op 'Deze versie vrijgeven' om de drill vrij te geven.

De wijzigingen worden zichtbaar als je de drill vrijgeeft.

Verder kun je de drill publiceren in de Drillstore, doorsturen naar andere gebruikers en wanneer jouw account dat toelaat, toetsen definiëren, toevoegen aan groepen, etc..

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.